2020 İDÜYÖS Merkezleri ve Saatleri

09-05-2020 

İzmir Saat: 13:00

Azerbaycan Saat : 14:00 (Azerbaycan’dan sınava katılacak öğrenci sayısının en az 50 olması durumunda Azerbaycan’da sınav gerçekleştirilecektir)