Kent ve Planlama Müştereği Topluluğu

Kuruluş Tarihi

15.11.2019

Akademik Danışmanı

Dr. Öğr. Üyesi Feral GEÇER SARGIN

Topluluk Başkanı

Ayçin VURAL

Mimarlık Fakültesi-Şehir ve Bölge Planlama

İletişim

E-Posta: 1807103033@idu.edu.tr