İDÜ Kamu Denetçiliği Hukuk Topluluğu

Kuruluş Tarihi

15.11.2019

Akademik Danışmanı

Dr. Öğr. Üyesi Ümit GÜVEYİ

Topluluk Başkanı

Ömer Faruk ŞİMŞEK

Hukuk Fakültesi-Hukuk

İletişim

E-Posta: 1802101060@std.idu.edu.tr