Görsel Sanatlar Topluluğu

Kuruluş Tarihi

15.11.2019

Akademik Danışmanı

Dr. Öğr. Üyesi Sevil ÜZER

Topluluk Başkanı

Fatma Gönül TURAN

Sağlık Bilimleri Fakültesi-Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

İletişim

E-Posta: 1908102021@std.idu.edu.tr

/idugorselsanatlar