İşletme Topluluğu

Kuruluş Tarihi

15.11.2019

Akademik Danışmanı

Dr. Öğr. Üyesi Fatma İrem AYDIN

Topluluk Başkanı

Ayşegül Karabulut

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İletişim

E-Posta: 1704101022@idu.edu.tr

demokrasi-isletme2019@hotmail.com

/idü işletme

/iduisletmetoplulugu

/idü işletme topluluğu