Girişimsel Olmayan Klinik Araştırmalar Etik Kurulu
Girişimsel Olmayan Klinik Araştırmalar Etik Kurul Komisyonu

Prof. Dr. Reyhan İRKİN (Başkan)

Sağlık Bilimleri Fakültesi/ Beslenme ve Diyetetik Bölümü

e – Posta:reyhan.irkin@idu.edu.tr
Telefon:+90 232 260 1001
Faks:+90 232 260 1004

Doç. Dr. L. Arzu ARAL (Üye)

Tıp Fakültesi/ Temel Tıp Bilimleri Bölümü/ İmmunoloji Anabilim Dalı

e – Posta:latifearzu.aral@idu.edu.tr, arzuaral@gmail.com
Telefon:+90 232 260 1001
Faks:+90 232 260 1004

Doç.Dr. Özlem ÇİNAR ÖZDEMİR (Üye)

Sağlık Bilimleri Fakültesi/ Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü

e – Posta:ozlem.cinar@idu.edu.tr
Telefon:+90 232 260 1001
Faks:+90 232 260 1004

Doç. Dr. Özüm ERKİN GEYİKTEPE (Üye)

Sağlık Bilimleri Fakültesi/ Hemşirelik Bölümü/ Halk Sağlığı Hemşireliği Anabilim Dalı

e – Posta:ozum.erkin@idu.edu.tr
Telefon:+90 232 260 1001 (Dahili:403)
Faks:+90 232 260 1004

Dr.Öğr.Üyesi Mine MUYAN YILIK (Üye)

Eğitim Fakültesi/ Eğitim Bilimleri Bölümü/ Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı

e – Posta:mine.muyan@idu.edu.tr
Telefon:+90 232 260 1001
Faks:+90 232 260 1004

Dr. Öğr. Üyesi Parla Meva DURMAZPINAR (Üye)

Diş Hekimliği Fakültesi/ Klinik Bilimler Bölümü/ Endodonti Anabilim Dalı

e – Posta:parla.durmazpinar@idu.edu.tr
Telefon:+90 232 260 1001
Faks:+90 232 260 1004
Dr.Öğr.Üyesi Neşe AKPINAR KOCAKULAK (Üye)

Sağlık Bilimleri Fakültesi/ Spor Bilimleri Bölümü

e – Posta:nese.kocakulak@idu.edu.tr
Telefon:+90 232 260 1001
Faks:+90 232 260 1004

Dr.Öğr.Üyesi Gizem KALELİ CAN (Üye)

Mühendislik Fakültesi/ Biyomedikal Mühendisliği Bölümü

e – Posta:gizem.kalelican@idu.edu.tr
Telefon:+90 232 260 1001 (Dahili: 532)
Faks:+90 232 260 1004

Dr.Öğr.Üyesi Ahu KARAKURT EREN (Raportör)

Hukuk Fakültesi/ Kamu Hukuku Bölümü/ Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalı

e – Posta:ahu.karakurt@idu.edu.tr
Telefon:+90 232 260 1001
Faks:+90 232 260 1004