Araştırma Etik Kurulları
Girişimsel Olmayan Klinik Araştırmalar Etik Kurulu
Girişimsel olmayan klinik  araştırmalar etik kuruluna başvurular için;

                                   

 • Etik Kurul her ayın 4. haftasında toplanır.
        
 • Başvurular her ayın ilk üç haftası içerisinde yapılmalıdır. 4. hafta yapılan başvurular o ay yapılan toplantıda değerlendirmeye alınmaz.
         
 • Başvuru dosyası, tüm evrakların imzalı kopyalarını içeren bir adet CD (CD’nin üzerine Sorumlu Araştırmacının ismi yazılmalıdır) ve mavi telli dosya ile Etik Kurul Sekreterliğine teslim edilmelidir.
       
 • Onam formu hariç tüm belgeler Times New Roman karakteri ile,12 punto ve 1,5 satır aralığı şeklinde yazılacaktır.
       
 • Başvurular elden teslim edilmek zorundadır.
        
 • Gerekli olduğu durumlarda etik kurul başkanlığı tarafından araştırmanın yapılacağı kuruluştan onay alınabilmesi için ön-yazı yazılabilir.
        
 • KONTROL LİSTESİ EKSİK OLAN ARAŞTIRMALAR DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR.