Araştırma Etik Kurulları
Girişimsel Olmayan Klinik Araştırmalar Etik Kurulu
Girişimsel olmayan klinik  araştırmalar etik kuruluna başvurular için;

                                   

Belirtilen formlardan 1 adet dosya ve CD her sayfası paraflanıp, imzalanmış halde sunulması gerekmektedir.
Dosyanın içine başvurulan konuyla ilgili 3 adet makale çıktısı ilave edilmelidir.
Çalışmanın İngilizce başlığı başvuru da verilmelidir.
Ayrıca dosyaların eksiksiz bir şekilde word veya pdf formatında  iduetikkurul@gmail.com adresine yüklenmesi gerekmektedir.
Hazırlanan dosyalar, “Girişimsel Olmayan Klinik Araştırmalar Etik Kurulu Sekreteri Eda Şahaner’e” teslim edilecektir.