Lisansüstü Programlar
Sağlık Fiziği Tezli YL Programı
  1. Açılması önerilen programın adını

Sağlık Fiziği Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programı

 

  1. Programın açılma gerekçesini somut olarak

Radyoloji, tıbbın gelişmelere en açık ve teknolojik yeniliklerden en çok etkilenen bölümlerinin başında gelmektedir. Ayrıca ülkemizde ve tüm dünyada hastalıkların tanısında kullanılan radyolojik görüntüleme yöntemlerine olan talep giderek artmaktadır. Bu talebin artması bu alanda istihdam edilen personel ihtiyacını da arttırmaktadır. Radyolojik bilimlerdeki bu hızlı gelişmeler, yenilikleri yakından takip edecek ve uygulayacak araştırıcıların yetişmesini ve bu araştırıcıların eğitilmesini sağlayacak programların açılmasını bir zorunluluk haline getirmiştir. Yurtdışında uzun yıllardır bir çok üniversitede sürdürülmekte olan bu programlar, klinik ve temel bilimlerde özelleşmiş öğretim üyelerinin işbirliği ile radyoloji alanındaki yeni gelişmeleri takip edecek vizyon sahibi araştırıcılar yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Bu programın amacı, radyolojik tanı cihazlarının temel çalışma prensiplerini bilen, radyolojik görüntüleme cihazlarının fizik prensiplerini kavrayan, radyobiyoloji ve radyasyondan korunma konularında yeterli bilgiye sahip radyolojik bilimler alanında akademik ve teknik bağlamda yeterli yeni elemanların yetişmesini sağlamaktır. Sağlık Bilimleri Enstitümüz interdisipliner alanda yeterli eğitim deneyimi olan klinik, temel bilim ve mühendislik alanlarındaki öğretim üyeleri ile gerekli donanım ve alt yapıya sahiptir.

 

Sağlık Fiziği Alanında Hedefler:

  1. Tanı ve tedavi amacı ile kullanılan radyolojik cihazların çalışma ilkelerini, fizik prensiplerini bilme ve kullanma
  2. Tıbbi görüntülerin elde edilmesi, işlenmesi, saklanması ve aktarımı yapma ve niteliğini geliştirme
  3. Sağlık Fiziği alanının ilişkili olduğu interdisipliner etkileşimi kavrayabilme; fikirleri analiz etme ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşabilme
  4. Radyoloji, Nükleer Tıp ve Radyasyon Onkolojisi alanında çalışan sağlık fizikçisi, araştırma görevlileri, tekniker/ teknisyen ve diğer sağlık çalışanlarına gerekli konularda eğitim verme
  5. Radyasyonun biyolojik etkileri konusunda üst düzey bilgiye sahip olma ve diğer sağlık çalışanlarını ve halkı bilgilendirme
  6. Sağlık Fiziği alanı ile ilgili araştırma yöntemlerini kullanabilme becerisini kazanma
  7. Alanı ile ilgili çalışmalarda yayın etiğini kavrayabilme

 

 

 

Bahar Yarıyıl Ders Programı