Temel Tıp Bilimleri Bölümü
Histoloji-Embriyoloji Anabilim Dalı

Dr. Öğr. Üyesi Başak BÜYÜK

e – Posta : basak.buyuk@idu.edu.tr
Telefon : +90 232 260 1001
Faks : +90 232 260 1004