Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı

Dr.Öğr.Üyesi Osman Hasan Tahsin KILIÇ

e – Posta : hasan.kilic@idu.edu.tr
Telefon : +90 232 260 1001
     
Faks : +90 232 260 1004