Sosyoloji Bölümü
Toplumsal Yapı ve Değişme Anabilim Dalı

Doç. Dr. Hande ŞAHİN

e – Posta : hande.sahin@idu.edu.tr
Telefon : +90 232 260 1001
     
Faks : +90 232 260 1004