Meslek Yüksekokulu
Süs Bitkileri Yetiştiriciliği Programı

Süs Bitkileri Yetiştiriciliği Programı Hakkında

Süs bitkileri kesme çiçek, iç mekan saksılı süs bitkileri, dış mekan süs bitkileri ve doğal çiçek soğanları olarak 4’e ayrılmaktadır.  Emek yoğun bir sektör olması nedeniyle de diğer tarım sektörleri ile karşılaştırıldığında ülkemizin istihdamına önemli katkılar sağlayacak bir sektördür. Süs bitkileri yetiştiriciliğinden mezun olacak öğrencilerimiz, iç ve dış mekan süs bitkileri, kesme çiçek, doğal soğanlı süs bitkileri, mevsimlik ve yer örtücü bitkiler yetiştirebilme, klasik ve biyoteknolojik yöntemlerle çoğaltılması ve geliştirilmesi, süs bitkileri hastalık ve zararlılarını tanıma ve mücadele etme, fidanlık kurabilme ve işletebilme kazanımları ile mezun olacaklardır.

 

İş Olanakları

Programımızdan mezun olacak öğrencilerimiz, özel sektörde yer alan fidanlıklarda, belediyelerin Park ve Bahçeler müdürlüklerinde, Orman fidanlıklarında istihdam edilebilecekleri gibi özel teşebbüsleri ile üretim tesislerini de kurabileceklerdir. Ayrıca ıslah ve yetiştiriciliğe yönelik çalışmaları olan ARGE firmalarında nitelikli elemanlar olarak görev yapabileceklerdir.

 

Amaç

Bölümümüzde yapılacak olan çalışmalarda, klasik yöntemlere ek olarak bitki biyoteknolojisine yönelik kazanımlar ile alanında yenilikçi yaklaşımları takip eden bir bölüm olması amaçlanmaktadır. Program kapsamında teorik derslerin uygulamalı dersler ve laboratuvar çalışmaları ile desteklenerek, bu programdan mezun olacak öğrencilerin doğrudan sektöre adaptasyonunun sağlanması amaçlanmaktadır.

DGS İle Geçiş Yapılabilecek Bölümler

 

 

Staj Olanakları

Süs bitkileri yetiştiriciliği programı kapsamında, eğitim sürecinde öğrenciler oluşturulan staj komisyonlarınca onaylanacak kurum ve kuruluşlarda (Özel sektör kuruluşları, Fidanlıklar Belediyelerin Park ve Bahçeler Müdürlükleri, Üniversiteler, vb.) 30 iş günü olacak şekilde staj yapacaklardır.

MYO İnternet Sayfası Erişim

 

http://myo.idu.edu.tr/

 

Akademik Personel

 

 

Ders Planı