İşletme Bölümü
Akademik Personel

Prof. Dr. Bedriye TUNÇSİPER (Rektör – Dekan V.)

e – Posta : rektorluk@idu.edu.tr
Telefon : +90 232 260 1001
Faks : +90 232 260 1004

Prof. Dr. Cevdet Alptekin KAYALI (Bölüm Başkanı)

e – Posta : calptekin.kayali@idu.edu.tr
Telefon : +90 232 260 1001
Faks : +90 232 260 1004

Doç. Dr. Pınar AYTEKİN (Dekan Yrd.)

e – Posta : pinar.aytekin@idu.edu.tr
Telefon : +90 232 260 1001
Faks : +90 232 260 1004

Doç. Dr. Duygu KIZILDAĞ (Dekan Yrd. – Sosyal  Bil. Enst. Müd. Yard.)

e – Posta : duygu.kizildag@idu.edu.tr
Telefon : +90 232 260 1001
Faks : +90 232 260 1004

Doç. Dr. Fevzi Serkan ÖZDEMİR (Sosyal  Bil. Enst. Müd.)

e – Posta : fserkan.ozdemir@idu.edu.tr
Telefon : +90 232 260 1001
Faks : +90 232 260 1004