İşletme Bölümü
Akademik Personel (İşletme Bölümü)

Prof.Dr. Bedriye TUNÇSİPER (Rektör – Dekan V.)

e – Posta : rektorluk@idu.edu.tr
Telefon : +90 232 260 1001
Faks : +90 232 260 1004

Prof.Dr. Cevdet Alptekin KAYALI (Bölüm Başkanı V.)

e – Posta : calptekin.kayali@idu.edu.tr
Telefon : +90 232 260 1001
Faks : +90 232 260 1004

Doç.Dr. Pınar AYTEKİN (Dekan Yardımcısı V.)

e – Posta : pinar.aytekin@idu.edu.tr
Telefon : +90 232 260 1001
Faks : +90 232 260 1004
Dr.Öğr.Üyesi Alev ÖZER TORGALÖZ (Bölüm Başkan Yardımcısı V.)

e – Posta : alev.ozer@idu.edu.tr
Telefon : +90 232 260 1001
Faks : +90 232 260 1004
Arş.Gör. Oğuzcan AKDEMİR 

e – Posta : oguzcan.akdemir@idu.edu.tr
Telefon : +90 232 260 1001
Faks : +90 232 260 1004
Arş.Gör. İsmail Hakkı ÜNAL

e – Posta : ismailhakkiunal@idu.edu.tr
Telefon : +90 232 260 1001
Faks : +90 232 260 1004