İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İşletme Bölümü

Bölümümüz eğitim-öğretim faaliyetlerine 20017-2018 güz yarıyılında başlamıştır. Eğitim dili Türkçe ve eğitim süresi 4 yıldır. Öğrencilerin İşletme, Finans, Ekonomi ve Pazarlama gibi alanlar hakkında bilgi sahibi olmasını sağlayarak iş dünyasında birçok pozisyonda öğrencilere fırsat sağlamak , küreselleşen dünyada yenilikçi eğitim programlarının daha yakından takip edilerek ulusal ve uluslararası piyasalarda rekabet edebilecek girişimci öğrenciler yetiştirmek, özel sektörde ve kamuda çalıştığı pozisyonda stratejik kararlar verebilen, çalıştığı kurumun ya da firmanın her anlamda verimini artırmayı amaçlayan nitelikli yöneticiler yetiştirmek programın amaçlarındandır.