İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İşletme Bölümü

İşletme Bölümü eğitim-öğretim faaliyetlerine 2017-2018 güz yarıyılında başlamıştır. Eğitim dili Türkçe ve eğitim süresi 4 yıldır. Bölüm derslerini içeren 4 senelik ders planına aşağıdaki linkten ulaşılabilir.Amaç:

İşletme Bölümü; kurumsal sorunlar hakkında bilgili, karar verme becerileri gelişmiş, araştırma yöntemlerinde yetkin, etkili iletişim sağlayabilen ve güncel işletmecilik bilgilerine sahip profesyonel bireyler yetiştirir. Bölümün amacı; öğrencilerin İşletme, Finans, Ekonomi, Yönetim ve Pazarlama gibi alanlar hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlayarak onlara iş dünyasında birçok pozisyonda yer almalarında katkıda bulunmak, küreselleşen dünyada yenilikçi eğitim programlarını yakından takip ederek ulusal ve uluslararası piyasalarda rekabet edebilecek girişimci öğrenciler yetiştirmek, özel sektörde ve kamuda çalıştığı pozisyonda stratejik kararlar verebilen, çalıştığı kurumun ya da firmanın her anlamda verimini artırmayı amaçlayan nitelikli yöneticiler yetiştirmektir.

 

Kariyer Olanakları:

Bölüm mezunları özel sektörde; muhasebe, finansman, satış, pazarlama, bankacılık, sigortacılık, leasing, factoring ve insan kaynakları alanlarında uzman, araştırmacı ve benzeri görevlerde, kamu kuruluşlarında ise; yine uzman, denetçi ve kontrolör gibi görevlerde istihdam edilebilirler. Ayrıca, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi mezunlarının istihdam edildiği diğer alanlarda da iş bulabilme imkânına sahiptirler.