Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
İç Hastalıkları Anabilim Dalı

Doç. Dr. Umut VAROL (Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı)

e – Posta : umut.varol@idu.edu.tr
Telefon : +90 232 260 1001
Faks : +90 232 260 1004
 
 
 

Doç. Dr. L. Arzu ARAL (İmmunoloji Bilim Dalı)

e – Posta : latifearzu.aral@idu.edu.tr arzuaral@gmail.com
Telefon : +90 232 260 1001
Faks : +90 232 260 1004