Meslek Yüksekokulu
Akademik Personel

Dr.Öğr.Üyesi Sema ÇARIKÇI (Çevre Koruma Teknolojileri Bölümü)

e – Posta : sema.carikci@idu.edu.tr
Telefon : +90 232 260 1001
Faks : +90 232 260 1004