Yüksekokullar
Meslek Yüksekokulu

İzmir Demokrasi Üniversitesi Bölümü Süs Bitkileri Yetiştiriciliği Programı ilk öğrencilerini 2019-2020 eğitim öğretim döneminde alarak eğitime başlayacaktır.

MYO bünyesinde yer alan programlar:

*El Sanatları Bölümü
*Finans Bankacılık Ve Sigortacılık Bölümü
Bankacılık ve Sigortacılık Programı
*Mülkiyet Koruma ve Güvenlik Bölümü
*Mimarlık ve Şehir Bölge Planlama Bölümü
*Park ve Bahçe Bitkileri Bölümü
Süs Bitkileri Yetiştiriciliği Programı
*Çevre Koruma Teknolojileri Bölümü
Çevre Koruma ve Kontrol Programı

Akademik Personel