Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı

Prof. Dr. Ayşe Gülden DİNİZ ÜNLÜ

e – Posta : gulden.diniz@idu.edu.tr
Telefon : +90 232 260 1001
Faks : +90 232 260 1004