Personel
Birim Kalite Sorumluları
KALİTE KOMİSYONU FAKÜLTE SORUMLULARI
BİRİMSORUMLU
Eğitim FakültesiDr. Öğr. Üyesi Ümüt ARSLAN
Mühendislik FakültesiDoç. Dr. Uğur ÇAVDAR
Fen Edebiyat FakültesiDr. Öğr. Üyesi Setenay AKDUMAN
Güzel Sanatlar FakültesiDr. Öğr. Üyesi Ozan EROY
Sağlık Bilimleri FakültesiDr. Öğr. Üyesi Özüm ERKİN
Diş Hekimliği FakültesiDr. Öğr. Üyesi Parla Neva DURMAZPINAR
Hukuk FakültesiDr. Öğr. Üyesi Fatma Ayça İZMİRLİOĞLU
İktisadi İdari Bilimler FakültesiDoç. Dr. Ufuk GENCEL
Mimarlık FakültesiDoç Dr. Aslı GÜNEŞ
Tıp FakültesiDr. Öğr. Üyesi Merve GÜRSOY BULUT