Temel Tıp Bilimleri Bölümü
Tıp Eğitimi Anabilim Dalı

Dr. Öğr. Üyesi Aysel BAŞER

e – Posta : aysel.baser@idu.edu.tr
Telefon : +90 232 260 1001
Faks : +90 232 260 1004