Sürekli Eğitim Merkezi
SPSS ile İstatistiksel Veri Analizi

T.C.

İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ

SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ(İDÜSEM)

SPSS İLE İSTATİSTİKSEL VERİ ANALİZİ

 

1. EĞİTİM PROGRAMININ ADI: SPSS ile İstatistiksel Veri Analizi
2. PROGRAMIN HEDEF KİTLESİ:

1. Lisansüstü öğrenciler

2. Lisans öğrencileri

3. Akademisyenler

4. Öğretmenler

3. BAŞVURU SÜRESİ, KOŞULLARI VE KABULÜ:
Eğitim hafta içi yapılacaktır. Eğitim saatleri talebe göre belirlenecektir.
4. EĞİTİM PROGRAMININ AMACI: Bu eğitim, sosyal bilimler alanında çalışan/çalışacak genç araştırmacılara bilimsel araştırma sürecinde nicel verilerin istatistiksel analizi hakkında bilgi ve deneyim kazandırmayı amaçlamaktadır.
5. EĞİTİM PROGRAMININ SÜRESİ: 12 Saat
6. EĞİTİM PROGRAMININ TARİHİ: Kontenjan dolduğunda belirlenecektir. Eğitim hafta içi yapılacaktır.
7. EĞİTİM PROGRAMININ YERİ: İzmir Demokrasi Üniversitesi Üçkuyular Yerleşkesi
8. EĞİTİM PROGRAMINA KATILIM ÜCRETİ: 350 TL (KDV Dahil)

(İDÜ Personeli eş ve çocukları, İDÜ öğrencileri, şehit, gazi ailesi ve çocuklarına ve engellilere %20 indirim uygulanır)

İzmir Demokrasi Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü Ziraat Bankası Fahrettin Altay/İzmir Şubesi (Şube Kodu: 1533)

1533-87769481-5005

TR48 0001 0015 3387 7694 8150 05

 

Not:

Ödemelerinizde açıklama kısmına, kursiyer AdSoyadT.C numarasıBaşvurulan kurs programının adını belirtmeyi unutmayınız.

Katılım ücretlerinin açıklanacak kesin kayıt döneminde belirtilen hesaba yatırarak, dekontların eğitim tarihinden önceki son iş gününe kadar sem@idu.edu.tradresine gönderilmesi gerekmektedir.

9. EĞİTİM PROGRAMINA DEVAM ZORUNLULUĞU:
%80 Devam zorunludur.
10. EĞİTİM PROGRAMININ ÖĞRENME HEDEFLERİ:

1. Nicel verileri SPSS programına aktarır.

2. Nicel verileri analiz için hazır hale getirir.

3. Parametrik ve nonparametrik testleri ayırt edebilir.

4. Nicel veriler ile parametrik testleri gerçekleştirir.

5. Nicel veriler ile nonparametrik testleri gerçekleştirir.

6. Analiz sonuçlarını raporlaştırır.

11. ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME: Program sonunda herhangi bir sınav yapılmayacaktır. Programı düzenli olarak takip eden katılımcılara Katılım Belgesi verilecektir.
12. SUPERVİZYON VE UYGULAMA: –
13. EĞİTİM PROGRAMI SONUNDA VERİLECEK BELGE TÜRÜ: Katılım Belgesi
14. PROGRAMIN UYGULANMASI İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR:
1. Her katılımcı kursa kendi dizüstü bilgisayarı ile gelecektir.

2. SPSS Programının demo versiyonu dizüstü bilgisayarlara yüklü olarak gelinecektir.

15. EĞİTİMCİLER    
Unvanı, Adı Soyadı Bölümü Uzmanlık Alanları
Prof.Dr. Abdullah Kuzu İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri, Eğitim Teknolojisi, Açık ve Uzaktan Eğitim
16.Ders Programı ve İçeriği Değişken ve ölçek türleri

Değişken tanımlama ve veri girişi

Betimsel istatistikler

Merkezi eğilim ve değişkenlik ölçüleri

Normal dağılımın saptanması

Frekans dağılımı

Parametrik-nonparametrik test ayrımı

Parametrik testler

Değişkenler arası ilişkilerin incelenmesi

Korelasyon Basit korelasyon

Kısmi korelasyon

Regresyon

Basit doğrusal regresyon

Çoklu doğrusal regresyon

Grup ve ortalamaların karşılaştırılması

t-Testi

Tek örneklem t-Testi

Bağımlı (ilişkili) örneklem t-testi

Bağımsız (ilişkisiz) örneklem t-testi

Varyans Analizi (ANOVA)

Bağımsız Gruplar için tek faktörlü ANOVA

Yinelenen ölçümler için tek faktörlü ANOVA

Bağımsız gruplar için iki faktörlü ANOVA

Yinelenen ölçümler için iki faktörlü ANOVA

Karma desenli ANOVA

Çok değişkenli varyans analizi (MANOVA)

Kovaryans analizi (ANCOVA)

Nonparametrik testler

Ki Kare

Mann-Whitney U testi

Wilcoxon işaretli sıralar testi

Kruskal Wallis testi

Friedman testi

İç tutarlılık

Faktör analizi

16. Eğitimciler CV

 

 

İLETİŞİM VE KAYIT:

 

Telefon: 0 232 260 10 01 – Dahili: 458/215/117

 

 Web:

http://www.idu.edu.tr/?page_id=3357

E-Posta:

sem@idu.edu.tr

Ön Başvuru:

http://www.idu.edu.tr/?page_id=3357