Aday Öğrenci
Dönem ve Ders Kayıtları

Ders Kayıtları
Ders kayıtları akademik takvimde belirtilen süreler içinde yapılır. 2017-2018 Güz dönemi ders kayıtları 02.10.2017 ile 06.10.2017 tarihleri arasında yapılacaktır. İlk defa ders kaydı yapacak öğrencilerin dersleri Daire Başkanlığımız tarafından Öğrenci Bilgi Sistemine doğrudan girilecektir.

 

Derslerden Muafiyet
Daha önce herhangi bir yükseköğretim kurumuna devam eden öğrenciler önceki programlarında alıp başarılı oldukları derslerden muafiyet talebinde bulunabilirler. Muafiyet için en geç Üniversiteye kayıt yaptırılan tarihten itibaren 1 aylık süre içinde başvurulabilir. Muafiyet başvurusu için aşağıda belirtilen belgelerle birlikte kayıt olunan akademik birime başvurunun yapılması gerekir:

  • Ders Muafiyet Dilekçesi (Dilekçe örneği Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’ndan temin edilebilir)
  • Daha önce kayıtlı olduğunuz yükseköğretim kurumunun Öğrenci Hizmetleri Birimi tarafından düzenlenmiş not döküm belgesi (transkript). Transkriptte, öğrenci değerlendirme sistemi ile programın öğrenim dili ile ilgili açıklayıcı bilgilerin bulunmaması halinde, ek olarak bu bilgilerin yer aldığı belge.
  • Ders İçerikleri Daha önce başka bir üniversitede alınan ve muaf olunmak istenen derslerin
    içeriklerini gösteren resmi (imzalı ve Üniversite mühürlü) belgenin aslı.

 

Yabancı Dil Muafiyet Sınavları

Üniversitemiz Yabancı Dil (İngilizce) derslerinden muaf olmak isteyen öğrencilerimizin 3 Ekim 2017 tarihinde yapılacak olan muafiyet sınavına katılmaları gerekmektedir.