Lisansüstü Programlar
Fizyoterapi ve Rehabiltasyon Tezli YL Programı

Yüksek Lisans Programımızın amacı alanında bilimsel yetkinliğe sahip, bilgi ve becerilerini klinik çalışmalarla birleştirebilen, kendini geliştirmeye çalışan, güncel literatürü takip eden kaliteli ve çağdaş bilim uzmanları yetiştirmektir.  Ülkemizde her geçen gün hızla gelişen ve ihtiyaç artan, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon hizmetlerini yüksek lisans düzeyine çıkarmaktır.  Mezun olan Fizyoterapistlerin uzmanlaşması ve alanlarında yeterli seviyeye ulaşarak spesifik tedavi alanlarına yönelmesini sağlamaktadır. Böylece sağlığın her basamağında görev alarak sağlığın korunması, geliştirilmesi, kronik hastalıkların önlenmesi, görülen hastalıkların prognozunun ve insidansının düşürülmesinde avantaj sağlamaktadır.