Aday Öğrenci
İstenen Belgeler

Üniversitemize kayıt hakkı kazanan adayların Üniversite kayıt işlemleri için aşağıdaki belgeleri kayıt sırasında Üniversiteye teslim etmesi gerekir:

Diploma

  • Lise diplomasının aslı ve bir adet fotokopisi (Diplomanın aslı henüz temin edilmemişse, yeni tarihli geçici mezuniyet belgesi gereklidir) Yurt dışından alınmış lise diplomaları için ek olarak aşağıdaki belgelerin düzenlenmesi gerekir.
  • Türkçe veya İngilizce dışındaki dillerde düzenlenmiş ise noter tasdikli tercümesi.
  • Diplomanın Türk liselerinden alınan diplomalara denk olduğunu gösteren ve T.C. Millî Eğitim Bakanlığı’ndan veya yurt dışındaki Türkiye Büyükelçiliklerinden temin edilen diploma denklik belgesinin aslı.