Lisansüstü Programlar
Beslenme ve Diyetetik Tezli YL Programı

Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Enstitüsüne bağlı olarak açılması düşünülen Beslenme ve Diyetetik Tezli Yüksek Lisans programının amaçları:

Beslenme ve Diyetetik Bölümü; besin ve beslenmeden kaynaklanan sağlık sorunlarını araştıran, değerlendiren, çözüm yolları bulan, var olan besin kaynaklarının ekonomik, hijyenik ve sağlık kurallarına uygun olarak kullanılmasını sağlayan, bu konularda kişileri ve toplumu bilgilendiren, hastalıklarda ve diğer özel durumlarda tıbbi tedavilere uygun, doğal ve tedavi edici besinlerin bileşimlerine göre beslenme programı planlayan, eğitim veren, uygulatan ve izleyen yetkili bir meslek alanıdır.

Sağlık istatistikleri toplumda diyetle ilgili kronik hastalıkların görülme sıklığının giderek arttığını ortaya koymaktadır. Bilimsel araştırma sonuçları bireylerin yaşam tarzının, besin alımı tercihlerinin beslenme ile ilintili kronik hastalıkların önlenmesinde güçlü bir etkiye sahip olduğunu göstermektedir. Ayrıca, tıbbi beslenme tedavisi hastalıkların kontrolünde ve yaşam kalitesinin yükseltilmesinde anahtar rol oynamaktadır.

Beslenme-besinler ve sağlık konusundaki çarpıcı ve hızla güncellenen bilimsel gelişmeler halk, medya, gıda sektörü, v.b. ticari kuruluşlar gibi toplumun her kesiminin konuya ilgi, arz ve talebini arttırmaktadır. İletişim araçları ile hızla yayılan besin ve beslenme ile ilişkili bilgilerdeki çelişkiler, yorum ve tavsiye farklılıkları, hastalarda ve çeşitli nedenlerle diyet uygulayan toplumun diğer bireylerinde besin seçimi vb. konularda ciddi bir karmaşa yaratmaktadır. Bu durum, besin-beslenme-sağlık konusundaki bilginin üretilmesi, izlenmesi, seçilmesi, yorumlanması ve halka aktarılması konusunda sorumluluk üstlenmiş olan diyetisyenlerin, kendi donanımlarını kanıta dayalı bilgilerle güçlendirmeleri gerektiğini vurgulamaktadır.

İzmir Demokrasi Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Yüksek Lisans programının amacı; diyetisyenlere ileri beslenme bilgisi kazandırmak/güçlendirmek, kaliteli bilimsel yayın üretebilme, toplumda sıklığı giderek artan hastalıklardan korunma ve tedavi için güncel gelişmeleri takip edebilme bunlar arasından gerçek değeri taşıyan bilgiyi seçebilme, yorumlayabilme, kendi mesleki uygulamalarına, halka, medyaya ve ticari kuruluşlara (gıda sektörüne, vb ticari kuruluşlara) en doğru biçimde aktarabilme donanımını kazandırmaktır.

Son yıllarda obezitenin ve diyabetin toplum sağlığını en çok tehdit eden sorunlar arasında sayılması ile birlikte diyetisyenlere olan ihtiyacın farkına varılmıştır. Ülkemizde kamu kuruluşlarında ve özel sağlık kuruluşlarında bir çok iş imkanı bulunmaktadır. Mezunlar tüm sağlık kuruluşları (kamu ve özel hastaneler, üniversiteler), halk sağlığı merkezleri, besin sanayi, toplu beslenme sistemleri (yemek fabrikaları, otel yiyecek ve içecek bölümleri, toplu beslenme yapılan tüm özel ve kamu kuruluşları) gibi yerlerde iş bulmaktadır. Araştırma ve akademik kariyer alanlarında besin ve beslenme konularının büyük bir orana ulaşması nedeniyle bu alanda da avantajları bulunmaktadır. Yemek üretim tesislerinde yönetici olmak da önemli bir kariyer alanıdır.

Yüksek Lisans dersleri kapsamında “Beslenme İlkeleri, Temel Kimya, Temel Psikoloji, Anatomi, Tıbbi Biyoloji ve Genetik gibi öğrencilere bilimsel temelleri verecek dersler yanında Beslenme Biyokimyası, Beslenme Ekolojisi, Besin-besin Öğesi Etkileşimi ve Besin İşleme Yöntemleri, Kanser Hastalarının Beslenmesi, Yaşlılarda Beslenme, Gebelikte Beslenme” gibi mesleğe yönelik derslerin ileri seviyelerindeki konular ağırlık kazanmaktadır.

Ayrıca, lisansüstü eğitimini tamamlayan öğrenciler akademik kariyer yapma imkanına sahip olmaktadırlar. Lisans eğitimi Beslenme ve Diyetetik olan mezunlarımıza akademik kariyerin yanında; Eğitim kurumlarında “Eğitici Diyetisyen” olarak, Araştırma kurumlarında “Araştırıcı Diyetisyen” olarak, Hastanelerde “Uzman Diyetisyen” olarak, Toplu Beslenme Yapılan Kurumlarda “Yönetici Diyetisyen” olarak, Toplum Sağlığı Diyetisyeni olarak (Bakanlıklar, Ana-Çocuk Sağlığı Merkezleri, Uluslararası Yardım Kuruluşları vb) Besin Endüstrisinde ürün danışmanı olarak, Özel Danışmanlık Ofisleri, Spor Kulüpleri, Sağlık Kulüpleri, fitness merkezleri gibi yerlerde danışman olarak, Gazete, dergi yazarlığı, radyo, TV gibi medya programlarında danışman ve program yapımcısı olarak istihdam sağlanır.