Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Enstitümüz

Sağlık Bilimleri Enstitüsü Tıp, Diş Hekimliği ve Sağlık Bilimleri ile ilgili lisansüstü eğitim yapmak amacıyla İzmir Demokrasi Üniversitesi’ne bağlı 2809 sayılı Kanuna Ek Madde 170’in eklenmesi ile 20.08.2016 tarihinde kurulmuş ve 07.09.2016 tarihinde 29824 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Ek Madde 170 ile kurulmuştur.

Lisansüstü öğrencilerin alınmasıyla başlatılan eğitim ve öğretim faaliyetlerine giderek artan bir yoğunlukla devam etmesi düşünülmektedir.

Enstitümüzde Sağlık Bilimleri Fakültesi’ne bağlı Beslenme ve Diyetetik, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, Spor Bilimleri Anabilim Dalların’da tezli ve Multidisipliner olarak İş Sağlığı ve Güvenliği Anabilim Dalın’da tezli ve tezsiz yüksek lisans programları bulunmaktadır.

Sağlık Bilimleri Enstitümü’zün amacı, sağlık alanında lisans sonrası başarılı bilim adamları yetiştirmek amacıyla teorik, uygulamalı eğitim ve araştırma yapma olanakları tanımak, ulusal ve uluslararası düzeyde akademisyenler yetiştirmektir.