Aday Öğrenci
İlk Kayıt İşlemleri

Üniversiteye kayıt hakkı kazanan adayların, ilan edilen süreler içinde kayıt için istenen belgelerle birlikte şahsen (18 yaş ve üzerinde olup kendileri gelemeyecek olanların vekillerinin noter tasdikli vekâletnameleri ile) Üniversiteye gelerek kayıt yaptırmaları gerekmektedir. Kayıt için gerekli koşulları sağlamayanlar ile süresi içinde kayıt işlemlerini tamamlamayanlar, Üniversiteye kayıt haklarını kaybederler. Kayıt için gerekli şartları taşımadığı sonradan anlaşılan veya bu şartları sonradan kaybeden öğrencilerin kayıtları yapılmış olsa dahi iptal edilir.

 

E-Devlet Kaydı

 

“e-Devlet” kapısı üzerinden elektronik olarak kayıt yaptıracak öğrencilerimizin;

  1. En yakın PTT Şubesinden “e-Devlet” şifresi alması,
  2.  https://www.turkiye.gov.tr/ adresinden Türkiye Cumhuriyeti Vatandaş Kimlik Doğrulama Sistemine kayıt olması,
  3. https://www.turkiye.gov.tr/ adresinde “e-hizmetler” bölümü altında yer alan “Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı” başlığı altında 11-16 Ağustos 2017 tarihinde “Üniversite E-Kayıt” seçeneğini tıklayarak kayıt işlemini gerçekleştirmesi gerekmektedir.
  4. Elektronik olarak kayıt yaptıran öğrencilerimizin Üniversitemize gelerek tekrar kayıt yaptırmalarına gerek yoktur.
  5. Elektronik kayıt yaptıran öğrenciler, kayıt için istenilen belgeleri (Bkz. Kayıt için istenen belgeler) 25-29 Eylül 2017 tarihleri arasında Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına teslim ederek öğrenci kimliklerini alabileceklerdir.
  6. Öğrencilerimiz öğrencilik dönemi boyunca Öğrenci Belgelerini “e-Devlet” şifresi ile “e-Devlet” kapısı üzerinden alabileceklerdir.

 

Yüz Yüze Kayıt

 

Online “e-Devlet” kapısı üzerinden kayıt yaptıramayan öğrencilerimiz 14 – 18 Ağustos 2017 tarihinde Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına şahsen başvurmaları suretiyle kayıt yaptırmaları gerekmektedir.

 

Öğrenci Kayıt Bilgi Formu

 

Kayıt işlemlerinin tamamlanabilmesi için, Öğrenci Kayıt Bilgi Formunu doldurmanız ve formu doldurduktan sonra, imzalayarak kayıtlar sırasında kayıt görevlilerine diğer kayıt belgeleriniz ile birlikte teslim etmeniz gerekir.