Aday Öğrenci
İlk Kayıt İşlemleri

Üniversiteye kayıt hakkı kazanan adayların, ilan edilen süreler içinde e-devlet üzerinden veya kayıt için istenen belgelerle birlikte şahsen (18 yaş ve üzerinde olup kendileri gelemeyecek olanların vekillerinin noter tasdikli vekâletnameleri ile) Üniversiteye gelerek kayıt yaptırmaları gerekmektedir. Posta yoluyla gönderilen kayıt belgeleri kabul edilmeyecektir. Kayıt için gerekli koşulları sağlamayanlar ile süresi içinde kayıt işlemlerini tamamlamayanlar, Üniversiteye kayıt haklarını kaybederler. Kayıt için gerekli şartları taşımadığı sonradan anlaşılan veya bu şartları sonradan kaybeden öğrencilerin kayıtları yapılmış olsa dahi iptal edilir.

E-Devlet Kaydı

“e-Devlet” kapısı üzerinden elektronik olarak kayıt yaptıracak öğrencilerimizin;

  1. En yakın PTT Şubesinden “e-Devlet” şifresi alması,
  2. https://www.turkiye.gov.tr/ adresinden Türkiye Cumhuriyeti Vatandaş Kimlik Doğrulama Sistemine kayıt olması,
  3. https://www.turkiye.gov.tr/ adresinde “e-hizmetler” bölümü altında yer alan “Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı” başlığı altında ………. tarihinde “Üniversite E-Kayıt” seçeneğini tıklayarak kayıt işlemini gerçekleştirmesi gerekmektedir.
  4. Elektronik olarak kayıt yaptıran öğrencilerimizin Üniversitemize gelerek tekrar kayıt yaptırmalarına gerek yoktur.
  5. Öğrencilerimiz öğrencilik dönemi boyunca Öğrenci Belgelerini “e-Devlet” şifresi ile “e-Devlet” kapısı üzerinden alabileceklerdir.

Yüz Yüze Kayıt

Online “e-Devlet” kapısı üzerinden kayıt yaptıramayan öğrencilerimiz fakültelerine göre aşağıda belirtilen tarihlerde Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına şahsen başvurmaları suretiyle kayıt yaptırmaları gerekmektedir.

FAKÜLTE KAYIT TARİHİ
TIP FAKÜLTESİ, DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ, HUKUK FAKÜLTESİ
EĞİTİM FAKÜLTESİ, FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ, GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ, MİMARLIK FAKÜLTESİ
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

Öğrenci Kayıt Bilgi Formu

Kayıt işlemlerinin tamamlanabilmesi için, Öğrenci Kayıt Bilgi Formunu doldurmanız ve formu doldurduktan sonra, imzalayarak kayıtlar sırasında kayıt görevlilerine diğer kayıt belgeleriniz ile birlikte teslim etmeniz gerekir.