21.12.2018 Tarihli Görevde Yükselme Sınavı İlanı


12/04/2014 tarihli ve 28970 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği” hükümleri uyarınca Üniversitemizde “Görevde Yükselme Sınavı” yapılacaktır.

Başvuru evraklarının süresi içerisinde Personel Daire Başkanlığına kapalı zarf içerisinde şahsen teslim edilmesi gerekmektedir.

Bilgilerinize sunarız.