Aralık -2018 Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı İçin Kesin Kayıt Hakkı Kazanaların Listesi

Yoğun başvuru talebine istinaden başvurular aşağıdaki ölçütler dikkate alınarak değerlendirilmiştir. Kayıt hakkı kazanan adayların listesi için tıklayınız.


  1. Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı’nın 20/02/2014 tarih ve 9 sayılı kararında belirtilen atamaya esas alanlardan ve İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü kadrosunda bulunan ilgili alanlardaki Uygulama Öğretmeni sayısı dikkate alınmıştır.
  2. Öncelik sırasıyla İzmir Demokrasi Üniversitesi öğrencileri, mezunlar, 4. Sınıf, 3. Sınıf ve 2. Sınıf öğrencileri sıralaması takip edilmiştir.
  3. Her bir öğretmenlikalanı için ayrı ayrı sıralama yapılmıştır. Kontenjanların alanlara göre dağılımı, alanlardan yapılacak olan başvuru sayısına göre ve Öğretmenlik Uygulaması gruplarının oluşturulmasıiçin her bir öğretmenlik alanında en az 4 kişi (en az 4 ve 4’ün katları şeklinde) bulunması şartına göre belirlenmiştir.
  4. En az 4 ve 4’ün katları oluşması içinen yüksek puanlı adaylardan en düşük puanlı adaya doğru sıralama yapılmıştır, puanı yüksek ve grup oluşturulabilen bölümün adayları kesin kayıt hakkı kazanmıştır.NOT: Kontenjan artırılmasına yönelik komisyon görüşmeleri yürütülmektedir. İlk dönem için 104 kişiye kadar kontenjan artırımı yapılmıştır. Ön kayıt başvuruları sonucu kesin kayıt hakkı kazanamayan adaylar için boş kontenjanların ilanı tarihinde yeni bir duyuru ile kontenjan artırım uygulaması ihtimaline ilişkin duyuru yapılabilecektir. Boş kontenjanların ilanı ve kontenjan artışı ihtimali için 25 Aralık 2018 tarihli web ilanı takip edilmelidir.