2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında Sosyal Bilimler Enstitüsü’nün İlgili Anabilim Dallarına Tezsiz Yüksek Lisans Öğrencisi Alınacaktır

İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ’NDEN

 

2018–2019 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında, Üniversitemiz, Sosyal Bilimler Enstitüsü’nün ilgili Anabilim Dallarına Tezsiz Yüksek Lisans öğrencisi alınacaktır.

 

ANABİLİM DALI KONTENJANLAR
TEZSİZ YL AÇIKLAMA
İşletme Muhasebe ve Finansman 30 Lisans  mezunu olmak
Yöneticiler İçin İşletme 30 Lisans  mezunu olmak
Finansal Raporlama
ve Denetim
30 Lisans  mezunu olmak

 

 

BAŞVURU TARİHLERİ:11 ARALIK 2018- 15 OCAK 2019

Başvurular https://obs.idu.edu.tr/oibs/enstitubasvuru/login.aspx internet sitesi üzerinden yapılacaktır.

 

 

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ: 17 OCAK 2019 PERŞEMBE

 

 

KESİN KAYIT HAKKI KAZANAN ÖĞRENCİLERİN İLANI: 21 OCAK 2019

 

 

KESİN KAYIT TARİHİ: 22-25 OCAK 2019

 

 

YEDEK İLAN EDİLENLER İÇİN KESİN KAYIT TARİHİ: 28-29 OCAK 2019

Kontenjanların dolmaması halinde yedek ilan edilenler için kesin kayıt tarihi internet üzerinden duyurularak uzatılabilecektir.

 

 

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER:

(Aşağıda belirtilen belgelerin Öğrenci Bilgi Sistemine yüklenmesi zorunludur. Eksik Bilgi ile başvurular değerlendirilmeye alınmaz.)

  • Lisans geçici mezuniyet belgesi veya diploma,

Öğrenimlerini Yurtdışında tamamlamış olanların almış oldukları Lisans Diplomaları veya Mezuniyet Belgeleri için Yükseköğretim Kurulu’ndan alacakları denklik belgesi

  • Fotoğraf, (( 4,5×6) son altı ayda çekilmiş renkli vesikalık fotoğraf olmalıdır),
  • Nüfus cüzdanı fotokopisi
  • Onaylı veya e-Devlet üzerinden alınmış transkript (Diploma eki transkript olarak değerlendirilmemektedir)

*  Öğrencinin mezuniyet başarı puanı 100 (yüz) üzerinden ifade edilmemiş ise Yükseköğretim Kurulu’nun dönüşüm tablosu kullanılacaktır.

  • Onaylı veya e-Devlet üzerinden alınmış Adli Sicil Belgesi (1 ARALIK 2018 tarihinden sonra alınan Adli Sicil Belgesi geçerlidir.)

 

 

ÖĞRENCİ KABULÜ VE PROGRAMIN AÇILMASI:

  • Tezsiz yüksek lisans programına öğrenci kabulünde lisans mezuniyet notu dikkate alınır ve başvuran adayların başarı sıralaması yapılır. Asıl listede yer verilen ancak kayıt yaptırmayan adayların yerine kontenjan dolmadığı takdirde yedek listede ilan olunan adaylardan başarı sıralamasına göre kayıt alınır. Programın açılması için en az 10 (on) kişinin kesin kayıt yaptırması gerekir. 10 (on) kişiden daha az sayıda kayıt yapılması durumunda Enstitü ilgili programı açmayabilir.
  • Tezsiz Yüksek Lisans programları ücretlidir. Öğrenim ücreti bir (1) AKTS başına- (elli) TL olup bir dönem ücreti 45 AKTS karşılığı 2.250-TL dir.
  • Dersler 2 dönemde tamamlanacak olup; Toplam ücret 4.500.- TL’dir.

NOT: Gerçeğe aykırı/yanlış beyanda bulunanlar ile ilgili program için belirlenmiş kriterleri haiz olmadığı belirlenen adayların başvuruları değerlendirme dışı bırakılır ve bu adaylarla ilgili olarak adli makamlara suç duyurusunda bulunulur.

 

İletişim bilgileri:

Adres: İzmir Demokrasi Üniversitesi Rektörlük Binası Sosyal Bilimleri Enstitüsü 1.Kat– Üçkuyular Mahallesi Gürsel Aksel Bulvarı No:12-14 Karabağlar-İZMİR

Tel: 0 (232) 260 10 01-03 (Dahili: 657)

E-posta: sbe@idu.edu.tr