2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı Öğrenci Toplulukları Kuruluş Başvurusu

Öğrenci Topluluğu kurmak isteyen ve aşağıdaki şartları taşıyan öğrencilerimiz kuruluş başvurusu için gerekli belgelerle birlikte Ekim ayı içerisinde öğrenci topluluğu kurma başvurularını yapabilirler. Ekim ayından sonra yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

 

Akademik Danışman: Öğrenci topluluklarının kuruluş, işleyiş ve faaliyetleri ile denetiminden sorumlu kişidir. Öğrenci topluluğu kurmak isteyen öğrencilerimizin toplulukları için bir akademik danışmanı kurucu üye formunda belirtmeleri ve imzasını almaları zorunludur. Akademik danışmanı belirlenmemiş topluluk başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.

 

Sosyal Topluluk (Bilimsel, kültürel, sanatsal, sportif ve sosyal faaliyetler ile hobi ve düşünce faaliyetlerini gerçekleştirmek için kurulmuş topluluklardır. Üyeleri Üniversitemizin tüm öğrencilerinden oluşur.) kuruluş başvuruları Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı’ na yapılacaktır.

 

Mesleki Topluluk (Akademik birimlerde yürütülen eğitim programları ile ilgili alanlarda kurulan topluluklardır. Üyeleri ilgili eğitim öğretim alanlarında öğrenim gören öğrencilerden oluşur.) kuruluş başvuruları ilgili akademik birime yapılır.

 

Öğrenci Toplulukları Üyelik Şartları:

  • İzmir Demokrasi Üniversitesi’nin kayıtlı (aktif) öğrencisi olmak,
  • Uyarı ve kınama hariç disiplin cezası almamış olmak,
  • Fahri üyeler için İDÜ personeli olmak,

 

Yukarıdaki şartları sağlayan en az 10 öğrenci, kurucu üye formunu doldurarak aşağıda belirtilen belgelerle birlikte ilgili birimlere başvuruda bulunur.

 

Kuruluş başvurusu için gerekli belgeler:

 

Başvurular Etkinlik Kurulu tarafından değerlendirilip, karara bağlandıktan ve Rektör onayından sonra, sonuç kuruluş için başvuruda bulunan kişiye yazılı olarak tebliğ edilecektir.

 

Öğrenci Toplulukları Yönergesi İçin Tıklayınız.