Üniversitemiz 2017-2018 eğitim öğretim döneminde ilk öğrencilerini bekliyor.

Üniversitemiz 2017-2018 eğitim öğretim dönemi içerisinde Tıp Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, Mimarlık Fakültesi ve İktisadi ve idari Bilimler Fakülteleri ilk öğrencilerini alacak. Fakültelerimizde öğrenci alacak bölümlerimiz ve öğrenci sayıları aşağıda verildiği şekilde gerçekleşecektir.

 

Program Adı

Öğrenci Sayısı

Tıp

30  **

Biyomedikal Müh.

20

Mimarlık

40

İşletme

60

 

**Tıp fakültesi öğrencileri gerekli hazırlık işlemleri tamamlanıncaya kadar eğitimlerine Katip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesinde devam edeceklerdir.