Sağlık Bilimleri Fakültesi Spor Bilimleri Bölümü 2018-2019 Öğretim Yılı Özel Yetenek Giriş Sınavı Takvimi

İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ SPOR BİLİMLERİ BÖLÜMÜ

2018-2019 ÖĞRETİM YILI

ÖZEL YETENEK SINAVI TAKVİMİ

 

 

 

 

BÖLÜM

ÖĞRENCİ KONTENJANLARI  

 

 

 

 

BAŞVURU YERİ

 

 

 

BAŞVURU TARİHLERİ

 

 

ÖZEL YETENEK

SINAVLARININ

BAŞLAMA

TARİHİ

 

 

 

ÖZEL YETENEK SINAV YERİ

 

 

 

KAYIT TARİHLERİ

Genel Kontenjan Milli Sporcu Kontenjanı Engelli Kontenjanı  
 

Kadın

 

 

Erkek

 

 

Kadın Milli

 

Erkek Milli

 

Engelli

 
 

 

Spor  Bilimleri Bölümü

 

 

20

 

25

 

4

 

5

 

 6

İzmir Demokrasi Üniversitesi

Sağlık Bilimleri  Fakültesi

Spor Bilimleri Bölümü

Gürsel Aksel Bulvarı

Üçkuyular/ İzmir

İnternet Başvurusu

01-12 Ağustos 2018

 

Başvuru Evraklarının Son Teslim Tarihi

17 Ağustos 2018

   4  Eylül 2018

Saat: 9:00

Daha sonra duyurulacaktır Asil Yedek
17-19.09.2018

Saat:

09.30–12.00 13.00–17.00

23-24.09.2018

Saat.

09.30–12.00 13.00–17.00

 

TABAN   PUAN

2018

TYT

220

2018

TYT

150

2018

TYT

150

 

ADRES: Üçkuyular Mahallesi, Gürsel Aksel Bulvarı, No:14 35140 Karabağlar/İZMİR Tel: +90 232 260 1001 (pbx)

Sınav Kılavuzu Ayrıca İlan Edilecektir.

 

Ön Kayıt Başvuru Şartları:

 

 • Türkiye Cumhuriyeti (T.C.) vatandaşı olmak
 • Sağlık ve fiziksel herhangi bir engeli bulunmamak (Engelli adaylar hariç)
 • Adaylar, “2018-(YKS )Yükseköğretim Kurumları Sınavı, Temel Yeterlilik Testi (TYT) belirtilen taban puanlara göre müracaat edeceklerdir. Buna göre; TYT ham puan türlerinden, milli sporculardan 150 puan ve daha yukarı, engelli sporculardan 150 puan ve daha yukarı, genel kontenjandan başvuracak adaylardan 220 puan ve daha yukarı puan almış olmak.
 • Milli sporcular için 12.05.2011 tarih ve 27932 sayılı resmi gazetede yayınlanan “milli sporcu belgesi verilmesi hakkında yönetmeliğe uygun, Spor Genel Müdürlüğü’nce verilen A,B ve C (C Milli sporcuların, ferdi branşlarda Türkiye Şampiyonasında ilk 3 dereceye girme şartı aranır.) milli sporcu belgesinin aslı veya noter onaylı sureti
 • Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın kararı gereğince engelli adaylar (bedensel, görme, işitme engeli, MR (mental retardasyon-zihinsel engelli) ile yaygın gelişimsel bozuklukları (otizm spektrum bozuklukları (OSB), Asperger sendromu, RETT sendromu, dezintegratif bozukluklar) bulunanlar) durumlarını engelli sağlık kurulu raporu ile belgelemeleri ve milli sporcu ya da son iki yıl lisanslı spor yapmış olma şartı aranacaktır.

 

 

Ön Kayıt Başvuruları İçin Gerekli Belgeler:

 

 

 • Adaylar İzmir Demokrasi Üniversitesi resmi internet sitesinde (http://www.idu.edu.tr/) yer alan link aracılığı ile ön kayıt başvuru formu internet çıktısı.
 • Fotoğraf (4 adet)(4,5 x 6 cm ebadında)(Adayın açık olarak tanınmasına imkân verecek şekilde kılık kıyafet yönetmeliğine uygun ve son 1 (bir) ay içinde çekilmiş vesikalık)
 • C. Kimlik No yazılı nüfus cüzdanı fotokopisi ya da pasaport (Kayıt esnasında aslı gösterilecektir)
 • Lise Diploması Fotokopisi (Kayıt esnasında aslı gösterilecektir.)
 • 2018 TYT Sonuç Belgesi
 • Spor Bilimleri Bölümlerinin Özel Yetenek Sınavına Girmesinde Sakınca Yoktur ibareli resmi bir sağlık kuruluşundan alınmış belge
 • Milli sporcular için 12.05.2011 tarih ve 27932 sayılı resmi gazetede yayınlanan “milli sporcu belgesi verilmesi hakkında yönetmeliğe uygun, Spor Genel Müdürlüğü’nce verilen A,B ve C (C Milli sporcuların, ferdi branşlarda Türkiye Şampiyonasında ilk 3 dereceye girme şartı aranır.) milli sporcu belgesinin aslı veya noter onaylı sureti
 • Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın kararı gereğince engelli adaylar (bedensel, görme, işitme engeli, MR (mental retardasyon-zihinsel engelli) ile yaygın gelişimsel bozuklukları (otizm spektrum bozuklukları (OSB), Asperger sendromu, RETT sendromu, dezintegratif bozukluklar) bulunanlar) durumlarını engelli sağlık kurulu raporu ile belgelemeleri ve milli sporcu ya da son iki yıl lisanslı spor yapmış olma şartı aranmaktadır.

 

AÇIKLAMALAR

 

Başvuru belgelerinin bir dosya içinde sunulması gerekmektedir. Özel yetenek sınavlarına katılabilmek için, adayın süresi içinde ön kayıt işlemlerini tamamlamış olması gereklidir. Adaylar gerekli belgeleri eksiksiz olarak ilgili adrese şahsen ya da bir yakını aracılığıyla elden teslim etmek zorundadır. Posta ya da kargo ile belge teslimi yapılamaz. Adaylar başvuru yaptıktan sonra sınavın tüm kurallarını  kabul etmiş sayılır. Adayların özel yetenek sınavı ve yerleştirme  süresince İzmir Demokrasi Üniversitesi tarafından yapılacak ilgili tüm duyuruları takip etmek ve gereğini yerine getirmek adayın sorumluluğundadır. Sınav Düzenleme Kurulu gerekli gördüğü hallerde sınavın başlama zamanı, süresi ve yeri  ile ilgili değişiklik yapabilir