Görevde Yükselme Sınavı İlanı

12/04/2014 tarihli ve 28970 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği” hükümleri uyarınca Üniversitemizde “Görevde Yükselme Sınavı” yapılacaktır.

 

Başvuru evraklarının süresi içerisinde Personel Daire Başkanlığına kapalı zarf içerisinde şahsen teslim edilmesi gerekmektedir.

 

Bilgilerinize sunarız.

 

 

GÖREVDE YÜKSELME SINAV İLANI 

 

KADRO LİSTESİ

 

BAŞVURU ÜST DİLEKÇESİ

 

KAPALI ZARF DİLEKÇE ÖRNEĞİ

 

SINAV KONU BAŞLIKLARI