Özel Öğrenci Başvurusu

Özel Öğrenci başvurusunda bulunacak öğrenciler yönergede belirtilen şartları sağladıkları takdirde eğitim-öğretim yarıyılı/yılı başlamadan önce gerekli evraklarla birlikte Öğrenci İşleri Daire Başkanlığımıza başvuruda bulunabilirler.