Sağlık Bilimleri Enstitüsü 2018-2019 Güz Yarıyılı Tezsiz Yüksek Lisans Başvuruları

 

İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ’NDEN

 

2018–2019 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılı, Sağlık Bilimleri  Enstitüsü Tezsiz Yüksek Lisans kontenjanları

 

ANABİLİM DALI KONTENJANLAR
TEZSİZ YL

 

 

AÇIKLAMA

İş Sağlığı ve Güvenliği (II. Öğretim) 100 Lisans  mezunu olmak.

 

 

BAŞVURU TARİHLERİ:05-20 TEMMUZ 2018

Başvurular aşağıda  belirtilen E-Posta adresine yapılacaktır.

 

İş Sağlığı ve Güvenliği                                               : isg@idu.edu.tr

 

 

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ: 23 TEMMUZ 2018 PAZARTESİ   

 

KESİN KAYIT HAKKI KAZANAN ÖĞRENCİLERİN İLANI: 24 TEMMUZ 2018  Saat: 16:00

 

KESİN KAYIT TARİHİ: 25-31 TEMMUZ 2018

 

YEDEK İLAN EDİLENLER İÇİN KESİN KAYIT TARİHİ: 01-02 AĞUSTOS 2018

Kontenjanların dolmaması halinde yedek ilan edilenler için kesin kayıt tarihi internet üzerinden duyurularak uzatılabilecektir.

 

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER: (İlgili anabilim dalının e-posta adresine aşağıda belirtilen dokümanların eksiksiz olarak yüklenmesi zorunludur. Dokümanlarda eksik görülmesi halinde başvuru değerlendirmeye kesinlikle alınmayacaktır.)

  • Lisans geçici mezuniyet belgesi veya diploma,

Öğrenimlerini yurtdışında tamamlamış olanların almış oldukları Lisans Diplomaları veya Mezuniyet Belgeleri için Yükseköğretim Kurulu’ndan alacakları denklik belgesini de mezuniyet belgesi ile birlikte yüklemeleri gerekmektedir.

  • Fotoğraf (( 4,5×6) son altı ayda çekilmiş renkli vesikalık fotoğraf olmalıdır),
  • Nüfus cüzdanı
  • Onaylı veya e-Devlet üzerinden alınmış transkript (Diploma eki transkript olarak değerlendirilmemektedir)

*  Öğrencinin mezuniyet başarı puanı 100 (yüz) üzerinden ifade edilmemiş ise Yükseköğretim Kurulu’nun dönüşüm tablosu kullanılacaktır.

  • Onaylı veya e-Devlet üzerinden alınmış Adli Sicil Belgesi (20 Haziran 2018 tarihinden sonra alınan Adli Sicil Belgesi geçerlidir.)

 

ÖĞRENCİ KABULÜ VE PROGRAMIN AÇILMASI:

  • Tezsiz yüksek lisans programına öğrenci kabulünde lisans mezuniyet notu dikkate alınır ve başvuran adayların başarı sıralaması yapılır. Asıl listede yer verilen ancak kayıt yaptırmayan adayların yerine kontenjan dolmadığı takdirde yedek listede ilan olunan adaylardan başarı sıralamasına göre kayıt alınır. Programın açılması için en az 10 (on) kişinin kesin kayıt yaptırması gerekir. 10 (on) kişiden daha az sayıda kayıt yapılması durumunda program açılmayacaktır.
  • Tezsiz Yüksek Lisans programları ücretlidir. Öğrenim ücreti bir (1) AKTS başına- (elli) TL olup bir dönem ücreti 45 AKTS karşılığı 2.250-TL dir.
  • Dersler 2 dönemde tamamlanacak olup; Toplam ücret 4.500.- TL’dir.

 

 

NOT: Gerçeğe aykırı/yanlış beyanda bulunanlar ile ilgili program için belirlenmiş kriterleri haiz olmadığı belirlenen adayların başvuruları değerlendirme dışı bırakılır ve bu adaylarla ilgili olarak adli makamlara suç duyurusunda bulunulur.

 

İletişim bilgileri:

Adres: İzmir Demokrasi Üniversitesi Rektörlük Binası Fen Bilimleri Enstitüsü 1.Kat– Üçkuyular Mahallesi Gürsel Aksel Bulvarı No:12-14 Karabağlar-İZMİR

Tel: 0 (232) 260 10 01-03 (Dahili: 657)

E-posta: saglikbilimleri@idu.edu.tr

 

 

ISG Tezsiz YL Başvuru Formu