Sosyal Bilimler Enstitüsü 2018-2019 Güz Yarıyılı Tezli Yüksek Lisans ve Doktora Başvuruları

T.C.

İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ’NDEN

 

2018–2019 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılında, Üniversitemiz, Sosyal Bilimler Enstitüsü’nün ilgili Anabilim Dallarına Tezli Yüksek Lisans öğrencisi alınacaktır.

 

ANABİLİM DALI KONTENJANLAR  

AÇIKLAMA

YL DR Yatay Geçiş(a) Özel Öğrenci(b) Yabancı Uyruklu
YL DR YL DR YL DR
İşletme Muhasebe ve Finansman  

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-YÖK tarafından kabul edilen ve ulusal ve uluslararası geçerliliği olan bir dil sınavından (İngilizce) en az 40 puan veya buna eşdeğer puan almış olmaları

– ALES EA (veya YÖK’ün eşdeğer olarak kabul ettiği GRE ve GMAT sınavlarından) en az 55 standart puan almaları

-İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinin tüm bölümleri, İşletme Fakültesinin tüm bölümleri, İşletmecilikle ilgili öğretim yapılan diğer Fakülteler, Endüstri veya İşletme Mühendisliği Programları, Uygulamalı Bilimler Yüksekokullarından birinden mezun olmak

İnsan Kaynakları Yönetimi  

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-YÖK tarafından kabul edilen ve ulusal ve uluslararası geçerliliği olan bir dil sınavından (İngilizce) en az 40 puan veya buna eşdeğer puan almış olmaları

– ALES EA (veya YÖK’ün eşdeğer olarak kabul ettiği GRE ve GMAT sınavlarından) en az 55 standart puan almaları

-İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinin tüm bölümleri, İşletme Fakültesinin tüm bölümleri, İşletmecilikle ilgili öğretim yapılan diğer Fakülteler, Endüstri veya İşletme Mühendisliği Programları, Uygulamalı Bilimler Yüksekokullarından birinden mezun olmak.

 

 

 

 

>

 

ANABİLİM DALI KONTENJANLAR  

AÇIKLAMA

YL DR Yatay Geçiş(a) Özel Öğrenci(b) Yabancı Uyruklu
YL DR YL YL DR YL
İşletme İşletme  

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İzmir Demokrasi Üniversitesi Lisasüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde belirtilen Yatay Geçiş hükümleri uygulanacaktır.

 

 

 

 

Maliye

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-YÖK tarafından kabul edilen ve ulusal ve uluslararası geçerliliği olan bir dil sınavından (İngilizce) en az 40 puan veya buna eşdeğer puan almış olmaları

– ALES EA (veya YÖK’ün eşdeğer olarak kabul ettiği GRE ve GMAT sınavlarından) en az 55 standart puan almaları

-İktisadi ve İdari Bilimler, Siyasal Bilgiler, İşletme, İktisat, Sosyal Bilimler ve Hukuk Fakültelerinin herhangi birinden mezun olmak.

 

 

 

 

 

 

ANABİLİM DALI KONTENJANLAR  

AÇIKLAMA

YL DR Yatay Geçiş(a) Özel Öğrenci(b) Yabancı Uyruklu
YL DR YL YL DR YL
 

 

 

İktisat

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

11

 

 

 

4

 

 

 

2

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

-Yüksek Lisansta Yabancı dil şartı aranmamaktadır.

– ALES EA (veya YÖK’ün eşdeğer olarak kabul ettiği GRE ve GMAT sınavlarından) en az 60 standart puan almaları gerekmektedir.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ve dengi Fakülteler veya Yüksekokulların ilgili bölümlerinden lisans derecesine sahip olmak.

Eğitim Bilimleri Eğitim Programları ve Öğretim 10  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Eğitim Fakültesi Mezunu Olmak

-ALES EA (veya YÖK’ün eşdeğer olarak kabul ettiği GRE ve GMAT sınavlarından) en az 60 standart puan almaları

-YÖK tarafından kabul edilen ve ulusal ve uluslararası geçerliliği olan bir dil sınavından (İngilizce) en az 50 puan veya buna eşdeğer puan almış olmaları

Müzikoloji Müzik Bilimleri 5 -Güzel Sanatlar Fak. Müzik Bölümü Lisans mezunu olmak, Eğitim Fak. Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Öğret. Lisans mezunu olmak, Devlet Konservatuvarı Müzik Bölümü Lisans diplomasına sahip olmak.

– Programa başvuran adaylar yetenek ve mülakat sınavlarına tabi tutulurlar.

-Yabancı Dil Puanı başvuru koşulu olarak aranmamaktadır.

-ALES sonuç belgesi istenmemektedir.

NOT: Tezsiz yüksek lisans programları hariç, aynı anda birden fazla lisansüstü programlara kayıt yaptırılamaz ve devam edilemez. Bu durumda başvurdukları tespit edilen öğrencilerin kesin kayıt yaptırsalar dahi kayıtları silinir.

 

 

BAŞVURU TARİHLERİ: 09-18 Temmuz 2018

Adayların başvuru tarihlerinde aşağıda belirtilen belgelerle birlikte şahsen ya da noter onaylı vekâletle Enstitüye başvuru yapmaları gerekmektedir. Posta ile müracaatlar kabul edilmez. Eksik evrakla müracaatlar kabul edilmez.

 

MÜLAKAT TARİHİ (Yüksek Lisans): 23 Temmuz 2018 – Pazartesi Saat: : 10:00

Mülakat ilgili Anabilim Dalında yapılacaktır.

 

KESİN KAYIT HAKKI KAZANAN ÖĞRENCİLERİN İLANI: 24 Temmuz 2018 -Çarşamba Saat: 16:00

 

BAŞARILI OLAN ÖĞRENCİLERİN KESİN KAYIT TARİHİ: 25-26 Temmuz 2018

 

YEDEK İLAN EDİLENLER İÇİN KESİN KAYIT TARİHİ: 27-31 Temmuz 2018

Enstitü Anabilim Dalında ilan edilen kontenjandan fazla sayıda aday, lisansüstü sınavı değerlendirme koşullarındaki başarı notunu sağlaması halinde, “yedek” olarak belirtilir. Yedek olanlar, kesin kayıt tarihlerinde kaydını yaptırmayanların yerine, not sıralaması dikkate alınarak kesin kayıtlarını belirtilen tarihte yaptırabilirler.

 

ÖZEL ÖĞRENCİ BAŞVURULARI: 24-28 Eylül 2018

Özel Öğrenci Statüsünde ders almak isteyenler, İlgili Anabilim Dalı Başkanlıklarına başvuru yapacaklardır.

 

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER:

 • Mezuniyet belgesinin onaylı fotokopisi (Aslı gösterildiği takdirde Enstitümüz tarafından da onaylanabilir.),

Öğrenimlerini Yurtdışında tamamlamış olanlar almış oldukları Lisans Diplomaları veya Mezuniyet Belgeleri için Yükseköğretim         Kurulu’ndan alacakları denklik belgesini de mezuniyet belgesi ile birlikte teslim etmeleri gerekmektedir.

 • 2 adet vesikalık fotoğraf,
 • Nüfus cüzdanının onaylı fotokopisi (Aslı gösterildiği takdirde Enstitümüz tarafından da onaylanabilir.),
 • Transkript (Diploma Eki Transkript olarak değerlendirilmemektedir.)
 • İlgili üniversitenin harfli veya 4.00’lük sisteminin 100 (yüz) üzerinden karşılığını belirten resmi belge eklenmelidir. Eklenmediği takdirde Yüksek Öğretim Kurulunun dönüşüm tablosu kullanılacaktır.),
 • Özgeçmiş,
 • Lisansüstü eğitim yapma nedenlerini belirten bir kompozisyon,
 • Yatay geçiş yolu ile gelmek isteyen öğrencilerin şahsen bir dilekçe ile başvuru yapmaları gerekmektedir. Dilekçe ekine halen yüksek lisansa devam ettikleri enstitüden aldıkları öğrenci belgelerini ve transkriptlerini eklemeleri gerekmektedir.
 • Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavı (ALES) sonuç belgesi (Başvurduğu programın puan türünün en az 55 (elli beş) standart puan olması gerekir.)
 • Yüksek Lisansa başvuruda yabancı dil yeterlik şartı aranan programlar için YÖK tarafından kabul edilen geçerli bir Yabancı Dil Belgesi.

 

LİSANSÜSTÜ SINAVI DEĞERLENDİRME KOŞULLARI

 1. Tezli yüksek lisans programına öğrenci kabulünde başarı notunun hesaplanmasında; Yabancı dil belgesi teslim eden öğrenciler için ALES puanına % 50, lisans mezuniyet notuna % 20, mülakat/yetenek ve/veya yazılı sınav sonucuna % 20 ve yabancı dil puanına %10 ağırlık
 2. Yabancı dil puanının başvuru koşulu olarak aranmadığı programlarda başarı notunun hesaplanmasında ALES puanına % 50, lisans mezuniyet notuna % 25, mülakat/yetenek ve/veya yazılı sınav sonucuna % 25 ağırlık
 3. Mülakat/yetenek ve/veya yazılı sınav sonucundan 50 puanın altında alan aday başarısız sayılır.
 4. Güzel sanatlar fakültesi anasanat dalları yüksek lisans programları için ALES’e girmiş olma şartı aranmaz. Buraya başvuran adayların giriş sınavı başarı notunun hesaplanmasında; lisans mezuniyet notuna %20, yetenek sınavı puanına %50, mülakat sonucuna %20 ve yabancı dil puanına %10 ağırlık verilir. Yabancı dil puanının başvuru koşulu olarak aranmadığı programlarda başarı notunun hesaplanmasında lisans mezuniyet notuna %25, yetenek sınavı puanına %50, mülakat/yetenek sonucuna %25 ağırlık verilir. Mülakat/yetenek ve/veya yazılı sınav sonucundan 50 puanın altında alan aday başarısız sayılır.
 5. Doktora programına öğrenci kabulünde başarı notunun hesaplanmasında; lisans derecesi ile başvuranların lisans, yüksek lisans derecesi ile başvuranların tezli yüksek lisans mezuniyet notuna %20, ALES veya temel tıp puanına %50, mülakat/yetenek ve/veya yazılı sınav sonucuna %20 ve yabancı dil puanına %10 ağırlık verilir. Mülakat/yetenek ve/veya yazılı sınavından 60 puanın altında alan aday başarısız sayılır.
 6. Yüksek lisans programlarına kabul edilebilmek için başarı notunun en az 65 olması

 

            YATAY GEÇİŞ BAŞVURULARI

Üniversite içindeki başka bir enstitü anabilim/anasanat dalında veya başka bir yükseköğretim kurumunun lisansüstü programında en az bir yarıyılını tamamlamış olan başarılı öğrenci, lisansüstü programlarına enstitü yönetim kurulunun kararı ile yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir. Yatay geçiş yolu ile başvuran öğrencinin başvuru dosyası ilgili anabilim/anasanat dalı görüşü alınarak enstitü yönetim kurulu kararı ile kesinleşir. Öğrenciler Üniversitenin lisansüstü eğitim programlarına yatay geçiş yolu ile ilan edilen kontenjan sayısınca kabul edilebilir. Yatay geçiş için öğrencilerin, ilgili programın öğrenci kabul şartlarını taşıması ve geldikleri programda devam ettikleri derslerin tamamını başarmış olmaları ve bu derslerden başarı notu ortalamasının yüksek lisans için 100 tam puan üzerinden en az 70, doktora için 100 tam puan üzerinden en az 75 veya eşdeğeri puan almış olmaları gerekir. Yatay geçişler, ancak yarıyıl başlarında ders seçme süresi içerisinde yapılabilir. Öğrencinin kabul edildiği programlardaki intibakına anabilim dalı başkanlığının görüşü alınarak enstitü yönetim kurulunca karar verilir.

 

            ÖZEL ÖĞRENCİ BAŞVURULARI

 • Bir yükseköğretim kurumu mezunu veya öğrencisi olup, belirli bir konuda bilgisini artırmak isteyenler, ilgili enstitü anabilim/anasanat dalının onayı ile enstitüye kayıtlı en az bir lisansüstü öğrencinin seçmiş olduğu lisansüstü derslere özel öğrenci olarak kabul Özel öğrenci statüsünde ders alanlar, öğrencilik haklarından yararlanamaz; ancak Üniversiteye karşı yükümlülüklerini yerine getirmek ve izledikleri derslerin bütün koşullarına uymak zorundadırlar.
 • Özel öğrencilik ilgili programda doğrudan derece elde etmeye yönelik bir eğitim olmayıp süresi iki yarıyılı geçemez.
 • Özel öğrenci kontenjanını, ilgili enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı lisansüstü kontenjanlarıyla birlikte önerir ve enstitü yönetim kurulu kararıyla Özel öğrencilerin kabulünde not düzeyi aranmaz ve giriş sınavı yapılmaz. Müracaatların belirlenen kontenjanlardan fazla olması durumunda tezli yüksek lisans programı için lisans düzeyindeki, doktora ve sanatta yeterlik programları için tezli yüksek lisans düzeyindeki başarı not ortalamasına göre ilgili enstitü anabilim/anasanat dalı başkanının onayı ile sıralama yapılır. Kabul edilen öğrencilerin alacağı dersler ve programa kabulü enstitü yönetim kurulu kararı ile kesinleşir.
 • Özel öğrenciler, her yarıyılın başında kontenjanlara başvurmak ve başvuruları kabul edilmesi halinde alacakları derslerin ücretlerini Üniversiteye ödeyerek kayıt yaptırmak zorundadırlar.
 • Lisansüstü programa kabul edilen öğrencilerin özel öğrenci olarak aldığı ve başarılı olduğu derslerin muafiyet işlemlerinde, muafiyet verilen dersler ilgili lisansüstü eğitiminde verilen derslerin %50’sini geçemez.
 • Özel öğrencilerin kaydoldukları dersleri bırakmak istemeleri halinde o ders için ödedikleri ücret iade edilmez.
 • Özel öğrencilere diploma ve unvan verilmez. Ancak talepleri halinde aldıkları dersleri ve notları gösteren özel öğrencilik statüsünü de belirten bir belge verilebilir.

 

NOT: Gerçeğe aykırı/yanlış beyanda bulunanlar ile ilgili program için belirlenmiş kriterleri haiz olmadığı belirlenen adayların başvuruları değerlendirme dışı bırakılır ve bu adaylarla ilgili olarak adli makamlara suç duyurusunda bulunulur.

 

İLETİŞİM BİLGİLERİ:

Adres: İzmir Demokrasi Üniversitesi Rektörlük Binası Sosyal Bilimleri Enstitüsü 1.Kat – Üçkuyular Mahallesi Gürsel Aksel Bulvarı No:12-14 Karabağlar-İZMİR

Tel: 0 (232) 260 10 01-03 (İç hat: 162)

E-posta: sbe@idu.edu.tr

 

Başvuru Formu – SBE Tezli Yüksek Lisans

Yatay Geçiş Başvuru Dilekçesi

Özel Öğrenci Başvuru Dilekçesi