Yaz Okulu Hakkında Duyuru
Üniversitemiz Yaz Okulu Yönergesinde Madde-6, (2) ” Yaz okulunda bir dersin açılabilmesi için öğrenci sayısı en az 15 olmalıdır.” ibaresi yer almaktadır. 25-27 Haziran 2018 tarihlerinde Ön Kayıt Başvurusu alınan Açılması Planlanan Derslere yeterli başvuru olmadığından Üniversitemizde yaz öğretimi yapılmayacaktır.