İhtiyaç Sahibi Öğrencilere Yemek Yardımı Duyurusu

 

 

Üniversitemiz Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi, maddi imkanları yeterli olmayan ve başarılı olan öğrenciler arasından 5 (beş) kişiye ücretsiz öğle yemeği desteği sağlayacaktır. Bu yardıma müracaat etmek isteyen öğrencilerimizin 28 Şubat 2018 Çarşamba günü mesai bitimine kadar “Yemek Yardımı Başvuru Formu”nu doldurarak, aşağıda belirtilen diğer belgeler ile birlikte öğrenim gördükleri fakülte dekanlığı veya yüksekokul müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir.

Başvuru Formu için tıklayınız.

 

İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

     

İSTENEN BELGELER:

 • Anne, baba ve çalışan kardeşlerin gelir belgesi (kamu ya da özel sektörde çalışanlar için onaylı maaş bordrosu, emekliler için maaş durumunu belirten belge, serbest meslek sahipleri için vergi levhası fotokopisi)
 • Öğrenci olan kardeş(ler)i varsa, kardeş(ler)ine ait öğrenim belgeleri,
 • Ücretsiz yemek bursuna başvuran öğrencinin, sosyal güvenlik kaydı bulunmadığına dair belge.
 • Not döküm belgesi (transkript)

 

Öğrencilerimizin bu yardımdan yararlanabilmeleri için:

 1. Normal öğrenim süresi içinde okuyor olmaları,
 2. Yardıma muhtaç olmaları,
 3. Disiplin cezası almamış olmaları,
 4. Alttan dörtten fazla dersi kalan öğrenci olmaması,
 5. Burs isteğinde bulunduğu tarihte okula giriş tarihi itibariyle bir öğretim yılı kaybı olmayan öğrenci olması,
 6. Yetim, nafaka dışında bir gelire sahip olmaması,
 7. Bir işyerinde çalışmıyor olması

şartları aranır.