29.12.2017 tarihli öğretim elemanı alım ilanı için gerekli başvuru belgeleri

29.12.2017 tarihli  alım ilanına başvuran ve atanmaya hak kazanan kişilerin aşağıda belirtilen başvuru belgelerini tamamlayarak 16.02.2018 tarihine kadar Okutman ve Uzman ilanı için Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına, Araştırma  Görevlisi ilanı için ise ilgili Fakülte Dekanlıklarına şahsen başvurmaları gerekmektedir.

 

Not: Adayların aşağıdaki formları doldurmaları gerekmektedir.

  1. Dilekçe
  2. Başvuru formu
  3. Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu

 

Personel Daire Başkanlığı