100/2000 YÖK Doktora Bursu Kapsamında Mimarlık Anabilim Dalı Doktora Programı Başvuru Sonuçları

100/2000 YÖK Doktora Bursu Kapsamında Mimarlık Anabilim Dalı Doktora Programı Başvuru Sonuçları için tıklayınız

 

 

KAYIT TARİHLERİ             23-24-Mart 2021

 

                                              

KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER

 

1-      Yüksek lisans diploması veya çıkış belgesinin aslı Yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olan adayların diploma ya da mezuniyet belgelerinin, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca düzenlenen denklik belgesi ile birlikte ibraz edilmesi zorunludur.

 

2-      Transkipt Yüksek lisans mezuniyet derecesini gösterir not tablosu belgesinin aslı veya üniversitece onaylı örneği ve fotokopisi. Yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanların, transkript belgesini onaylı Türkçe tercümesi ile birlikte ibraz etmesi zorunludur.

 

3-      ALES Belgesi

4-      ÜDS, YDS, KPDS veya eşdeğer sınav sonuç belgesinin aslı veya internet çıktısı.

5-      Son altı ayda çekilmiş vesikalık fotoğraf (4,5×6 Cm.) (2 adet)

6-      Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

7-      Adli Sicil Kaydı

8-      SGK Hizmet Dökümü (çalışmadığına dair)

 

KESİN KAYITTA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

 

1-      Adayların Kesin Kayıt Formunu doldurup imzalayarak diğer belgelerle birlikte Enstitüye teslim etmeleri gerekmektedir.

2-      Kesin kayıt için gerekli belgeler, kayıt tarihlerinde Enstitü Müdürlüğüne şahsen elden teslim edilecektir.

3-      Posta ile kayıt yapılamaz.

4-      Gerçek dışı bilgi ve belgelere göre aday kaydı veya kesin kaydı yapılmış öğrencilerin kaydı silinir.

5-      Belirtilen tarihlerde kesin kaydını yaptırmayan aday herhangi bir hak iddia edemez.

 

İLETİŞİM BİLGİLERİ:

Adres: İzmir Demokrasi Üniversitesi Rektörlük Binası

            Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü

            Üçkuyular Mahallesi Gürsel Aksel Bulvarı No:12-14

            Karabağlar /İZMİR

Tel: 0232 260 10 01 -03 (Dahili: 612-269)

e-posta: fbe@idu.edu.tr