Kısmı Zamanlı Öğrenci Çalıştırılması

KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ ÇALIŞTIRILMASI

 

Üniversitemiz Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırma Yönergesine göre aşağıda kontenjanları ve tarihleri belirtilen Üniversitemiz Biriminde kısmi zamanlı öğrenci çalıştırılacaktır. Başvuru şartlarını taşıyan ve kısmi zamanlı olarak çalışmak isteyen öğrenciler başvuruda talep edilen belgelerini Birimimizin e-posta adresine (kariyer@idu.edu.tr) 19 Mart 2021 tarihine kadar göndererek başvuruda bulunabilirler (Şahsen Üniversitemize gelerek başvuruya gerek yoktur). Eksik bilgi içeren formlar değerlendirmeye alınmayacaktır.

 

Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırılacak Birimler

Kontenjan

Kariyer Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi

1 kişi

 

Öğrenci Çalışma Takvimi

1 Nisan 2021 – 25 Haziran 2021

 

 

 • Kısmi zamanlı azami çalışma süresi; günlük 5 (beş) saat olmak üzere, haftada 15 (on beş) ve ayda 60 (altmış) saattir.
 • Bir saatlik çalışma karşılığı ödenecek brüt ücret 11,37 TL’dir.

 

Başvuruda Aranacak Şartlar:

 

 1. Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından verilmekte olan bursları alma şartlarını haiz öğrencilere öncelik verilmek suretiyle, aşağıdaki şartları taşıyan öğrenciler, kısmi zamanlı olarak çalıştırılabilirler:
 1.  İDÜ’ nün kayıtlı (aktif) öğrencisi olmak (Tezsiz yüksek lisans, yabancı uyruklu ve özel öğrenci hariç),
 2. Ön lisans ve lisans öğrencileri için not ortalaması en az 2.00, yüksek lisans ve doktora öğrencileri için en az 2.50 olmak (Hazırlık, 1.sınıf, yatay ve dikey geçiş öğrencilerinin not ortalaması değerlendirmesi 1 inci yarıyıl sonunda yapılır. Not ortalaması en az 2.00 olmayan öğrencilerin çalışma sözleşmeleri feshedilir.),
 3. Normal öğrenim süresi içinde öğrenim görüyor olmak,
 4. İlgili çalışma döneminde kayıt dondurmamış olmak,
 5. Disiplin cezası almamış olmak,
 6. Ölüm aylığı ve nafaka dışında, asgari ücret veya daha yüksek düzeyde bir gelire sahip olmamak,
 7. KZÖ ile İDÜ arasında yapılan sözleşmeye aykırılık nedeniyle sözleşmesi feshedilememiş olmak,
 8. Çalıştırılacak iş için yeterli bilgi, beceri ve yeteneğe sahip olmak,

    2. Deprem, sel gibi doğal afetlerden zarar gördüğünü, şehit ve gazi çocuğu olduğunu belgeleyen öğrenciler ile engelli öğrencileri için (c), (f) ve (h) bentlerindeki şartlar aranmaz.

 

Başvuruda İstenecek Belgeler: