2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Önlisans Programları Kurumlararası Yatay Geçiş İlanı

 

2020-2021 Bahar Yarıyılı Önlisans Programları Kurumlararası Yatay Geçiş Başvuru İşlemleri

 

 

2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Önlisans Programları  Kurumlararası Yatay Geçiş Tarihleri

 

 

22-25 Şubat  2021

Kurumlararası Yatay Geçiş Başvuruları

02 Mart 2021

Kurumlararası Yatay Geçiş Kazananların İlanı

03-04 Mart 2021

Kurumlararası Yatay Geçiş Asil Kayıtlar

05 Mart 2021

Kurumlararası Yatay Geçiş Yedekten Kesin Kayıt Kazananların İlanı

08-09 Mart 2021

Kurumlararası Yatay Geçiş Yedekten Kesin Kayıt Hakkı Kazananların Kayıtları

2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Önlisans Programları Kurumlararası Yatay Geçiş Başvuru İçin İstenen Belgeler

 

1- Öğrenci Belgesi ( Sınıf bilgisi tamamlanan yarıyıl/yıla ait olmalıdır.)

 

2- Onaylı Not Durum Belgesi (Transkript )

 

3- Disiplin cezası alıp almadığına dair belge

 

4- Öğrencinin ÖSYS girdiği yıla ait ÖSYS  Yerleştime Sonuç Belgesi

5- II. Öğretim öğrencileri için %10’a girdiğine dair belge

 Ders içerikleri talep edilmeyecek olup adayın kayıtlı olduğu Üniversitenin bilgi paketinden tarafımızca kontrol edilecektir.

 

  • İstenen belgelerin, Islak imzalı ve mühürlü veya elektronik imzalı (belge teyit kodu olan) olarak başvuru tarihleri içinde istem üzerinden yüklenmesi gerekmektedir.
  • Eksik Belgeli Başvurular Değerlendirmeye Alınmayacaktır.
  • Elden veya posta yolu ile başvuru kabul edilmeyecektir.

 

Başvuru Yapmak İçin Tıklayınız: https://obs.idu.edu.tr/oibs/hoa_app/

BAŞVURU ŞARTLARI

 

(1) Öğrencinin, yatay geçiş başvurusunda bulunabilmesi için bir yükseköğretim kurumunda kayıtlı olması gerekir.

(2) Kurumlar arası yatay geçiş kontenjanına yurt içindeki yükseköğretim kurumlarına kayıtlı yabancı uyruklu öğrenciler de başvurabilir.

(3) Öğrencinin kayıtlı bulunduğu programda bitirmiş olduğu dönemlere ait GANO’sunun, eğitimini 4,00’lük sistemde almış ise en az 2,50 olması gerekir.

(4) Öğrencinin transkriptinde GANO’sunun hem yüzlük hem de 4,00’lük sistemde bulunması durumunda öğrencinin 4.00’ lük notu kullanılır; 4.00’lük notu bulunmaması durumunda yüzlük notun 4,00’lük nota dönüşümünde YÖK dönüşüm tablosu kullanılır.

(5) Öğrencinin yatay geçiş başvurusu yapabilmesi için yatay geçiş başvurusu yapacağı yarıyıla kadar müfredatındaki tüm dersleri almış ve başarıyla tamamlamış olması gerekir. Öğrencinin üst yarıyıllardan aldığı derslerde başarı şartı aranmaz. Kayıtlı olduğu dönemlerde, öğretim programında yer alan derslerin tümünü almamış olan veya herhangi bir dersten başarısız olan öğrencinin başvurusu değerlendirmeye alınmaz.

(6) Disiplin cezası almış öğrenci yatay geçiş başvurusu yapamaz.

(7) Kayıt dondurmuş olmak, yatay geçiş hakkından yararlanmak için engel teşkil etmez.

 

 

KESİN KAYIT İŞLEMLERİ

 

  • Kayıt işlemleri, Öğrencinin kayıtlı olduğu Üniversitesinden alınacak Yatay Geçiş yapmasında sakınca bulunmadığına dair belge ile Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına şahsen müracaat edilerek yapılır.

 

  • Öğrenci, kayıtlı olduğu üniversitesinden kendi isteği ile ilişik kesmeyecektir. Özlük dosyaları üniversitemiz tarafından öğrencinin daha önce kayıtlı olduğu üniversitesinden üst yazı ile istenmektedir.

 

 

 

 

 

 

Bahar Yarıyılı Önlisans Programları  Kurumlararası 2020-2021 YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI

 

1.SINIF

PROGRAM

Y.İÇİ

Y.DIŞI

Peyzaj ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği

2

 –

Bankacılık ve Sigortacılık Programı

2

 –

Biyomedikal Cihaz Teknolojisi Programı

2

 –

Yaşlı Bakımı Programı

3

 –