Sosyal Bilimler Enstitüsü 2018 Bahar Yarıyılı Tezsiz Yüksek Lisans Başvuruları

İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

 

Üniversitemiz, Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı Muhasebe ve Finansman, Finansal Raporlama ve Denetim ve Yöneticiler İçin İşletme Tezsiz Yüksek Lisans programına 2017–2018 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında aşağıda belirtilen sayıda öğrenci alınacaktır.

 

 

ANABİLİM DALI KONTENJANLAR
TEZSİZ (YL)
 

 

Muhasebe ve Finansman 45
İşletme Yöneticiler İçin İşletme 45
Finansal Raporlama ve Denetim 45

 

BAŞVURU TARİHLERİ: 29 Ocak-15 Şubat 2018

 

Adayların başvuru tarihlerinde aşağıda belirtilen belgelerle birlikte şahsen ya da noter onaylı vekâletle Enstitüye başvuru yapmaları gerekmektedir. Eksik evrakla yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir. Posta ile yapılacak başvurular kabul edilecektir.

 

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ: 19 Şubat 2018 – Pazartesi Saat: 14:00

 

 

KESİN KAYIT HAKKI KAZANAN ÖĞRENCİLERİN İLANI:  22 Şubat 2018-Perşembe

 

 

KESİN KAYIT TARİHİ: 26 Şubat-01 Mart 2018

 

 

YEDEK İLAN EDİLENLER İÇİN KESİN KAYIT TARİHİ: 02-09 Mart 2018

 

 

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER:

 

  • Lisans mezuniyet belgesi veya diploma (Aslı gösterildiği takdirde, kopyası Enstitümüz tarafından da onaylanabilir.),

Öğrenimlerini yurtdışında tamamlamış olanların almış oldukları Lisans Diplomaları veya Mezuniyet Belgeleri için Yükseköğretim Kurulu’ndan alacakları denklik belgesini de mezuniyet belgesi ile birlikte teslim etmeleri gerekmektedir.

  • 2 adet vesikalık fotoğraf,
  • Nüfus cüzdanının onaylı fotokopisi (Aslı gösterildiği takdirde, kopyası Enstitümüz tarafından da onaylanabilir.),
  • Onaylı veya E-Devlet üzerinden alınmış transkript (Diploma eki transkript olarak değerlendirilmemektedir)
  • İlgili üniversitenin harfli veya 4.00’lük sisteminin 100 (yüz) üzerinden karşılığını belirten resmi belge eklenmelidir. Eklenmediği takdirde Yükseköğretim Kurulu’nun dönüşüm tablosu kullanılacaktır.

 

ÖĞRENCİ KABULÜ VE PROGRAMIN AÇILMASI

 

  • Tezsiz yüksek lisans programına öğrenci kabulünde lisans mezuniyet notu dikkate alınır ve başvuran adayların başarı sıralaması yapılır. Asil listede yer verilen ancak kayıt yaptırmayan adayların yerine kontenjan dolmadığı takdirde yedek listede ilan olunan adaylardan başarı sıralamasına göre kayıt alınır. Programın açılması için en az 10 (on) kişinin kesin kayıt yaptırması gerekir. 10 (on) kişiden daha az sayıda kayıt yapılması durumunda program açılmayacaktır.
  • Tezsiz Yüksek Lisans programları ücretlidir. Öğrenim ücreti bir (1) AKTS başına- (yetmiş) TL olup bir dönem ücreti 3.150.-TL dir.
  • Dersler 2 dönemde tamamlanacak olup; Toplam ücret 6.300.- TL’dir.

 

NOT: Gerçeğe aykırı/yanlış beyanda bulunanlar ile belgelerinde noksanlık veya tahrifat olan ya da ilgili program için belirlenmiş kriterleri haiz olmadığı belirlenen adayların başvuruları değerlendirme dışı bırakılır ve bu adaylarla ilgili olarak adli makamlara suç duyurusunda bulunulur.

 

İletişim bilgileri:

Adres: İzmir Demokrasi Üniversitesi Rektörlük Binası Sosyal Bilimleri Enstitüsü 1.Kat– Üçkuyular Mahallesi Gürsel Aksel Bulvarı No:12-14 Karabağlar-İZMİR

Tel: 0 (232) 260 10 01-03 (Dahili: 612)

E-posta: sbe@idu.edu.tr

 

 

BAŞVURU FORMU

 

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 2018 BAHAR YARIYILI TEZLİ YÜKSEK LİSANS BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYINIZ