16.06.2020 Tarihli Görevde Yükselme Sınavı İlanı

12/04/2014 tarihli ve 28970 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği” hükümleri uyarınca Üniversitemizde “Görevde Yükselme Sınavı” yapılacaktır.

 

Başvuru evraklarının süresi içerisinde Personel Daire Başkanlığına kapalı zarf içerisinde şahsen teslim edilmesi gerekmektedir.

 

Bilgilerinize sunarız.

 

 

Görevde Yükselme Sınav İlan Metni İçin Tıklayınız

Kadro Listesi İçin Tıklayınız

Kapalı Zarf Dilekçe Örneği – Ek 1 İçin Tıklayınız

Başvuru Üst Dilekçesi – Ek 2 İçin Tıklayınız

Sınav Konu Başlıkları İçin Tıklayınız