BASIN AÇIKLAMASI

ABD nin sunduğu plan, Filistin halkının temsil edilmediği bir toplantıda tek taraflı olarak alınan bir karar olup hakkaniyetten uzak, Birleşmiş Milletler kararlarına ve iki devletli çözüm perspektifine tamamen aykırıdır.


Plan,İslam alemi için kutsal olan Mescidi Aksa dahil Filistin topraklarındaki İsrail işgalini yasallaştırmaktan öteye gitmeyen ve Filistin halkının kendi geleceğini tayin hakkı olmak üzere, temel hak ve özgürlüklerinin hiçe sayılması ve Uluslararası hukuk ve adaletin yok edilmesinden ibarettir.


Çözüm, 1967 sınırları temelinde başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız, egemen ve coğrafi devamlılık içinde bir Filistin Devleti’nin hüviyetine kavuşması ile mümkün olacaktır.


Adı geçen planı kınıyor, İki tarafın kabul edeceği barış ve demokrasinin hakim olacağı bir çözümün tek seçenek olduğunu kamuoyunun dikkatine saygıyla ilan ediyoruz.

 

 

İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ SENATOSU