2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Önlisans Programları Kurumlararası Yatay Geçiş İşlemleri İçin Tıklayınız.

2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Önlisans Programları Kurumlararası Yatay Geçiş Tarihleri


20-24 Ocak 2020

Kurumlararası Yatay Geçiş Başvuruları

27 Ocak 2020

Kurumlararası Yatay Geçiş Kazananların İlanı

28-31 Ocak 2020

Kurumlararası Yatay Geçiş Asil Kayıtlar

03 Şubat 2020

Kurumlararası Yatay Geçiş Yedekten Kesin Kayıt Kazananların İlanı

04-05 Şubat 2020

Kurumlararası Yatay Geçiş Yedekten Kesin Kayıt Hakkı Kazananların Kayıtları2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Önlisans Programları Kurumlararası Yatay Geçiş Kontenjanları

 

BİRİM

PROGRAM

KONTENJAN

MESLEK YÜKSEKOKULU

SÜS BİTKİLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ

2

SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU

YAŞLI BAKIMI

3

 

 

 

2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Önlisans Programları Kurumlararası Yatay Geçiş Başvuru İçin İstenen Belgeler

1- Dilekçe için Tıklayınız

  

2- Öğrenci Belgesi

 

3- Onaylı Not Durum Belgesi (Transkript )

 

4- Onaylı Ders İçeriği

5- Disiplin cezası alıp almadığına dair belge

6-Öğrencinin ÖSYS girdiği yıla ait ÖSYS  Sonuç Belgesi

7- II. Öğretim öğrencileri için %10’a girdiğine dair belge

8- Yatay Geçiş Yapmasında Sakınca Bulunmadığına Dair Belge ( Kesin Kayıt işlemleri esnasında teslim edilmelidir)

 

         BAŞVURU ŞARTLARI


  • Öğrencinin, yatay geçiş başvurusunda bulunabilmesi için bir yükseköğretim kurumunda kayıtlı olması gerekir.

 

  • Kurumlar arası yatay geçiş kontenjanına yurt içindeki yükseköğretim kurumlarına kayıtlı yabancı uyruklu öğrenciler de başvurabilir.

 

  • Öğrencinin kayıtlı bulunduğu programda bitirmiş olduğu dönemlere ait GANO’sunun, eğitimini 4,00’lük sistemde almış ise en az 2,50 olması gerekir.

 

  • Öğrencinin transkriptinde GANO’sunun hem yüzlük hem de 4,00’lük sistemde bulunması durumunda öğrencinin 4.00’ lük notu kullanılır; 4.00’lük notu bulunmaması durumunda yüzlük notun 4,00’lük nota dönüşümünde YÖK dönüşüm tablosu kullanılır.

 

  • Öğrencinin yatay geçiş başvurusu yapabilmesi için yatay geçiş başvurusu yapacağı yarıyıla kadar müfredatındaki tüm dersleri almış ve başarıyla tamamlamış olması gerekir. Öğrencinin üst yarıyıllardan aldığı derslerde başarı şartı aranmaz. Kayıtlı olduğu dönemlerde, öğretim programında yer alan derslerin tümünü almamış olan veya herhangi bir dersten başarısız olan öğrencinin başvurusu değerlendirmeye alınmaz.

 

  • Disiplin cezası almış öğrenci yatay geçiş başvurusu yapamaz.

 

  • Kayıt dondurmuş olmak, yatay geçiş hakkından yararlanmak için engel teşkil etmez.

 

  • Başvuru işlemleri Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına şahsen ve posta yolu ile yapılacaktır.

 

  • İstenen belgelerin, Islak imzalı ve mühürlü veya elektronik imzalı (belge teyit kodu olan) olarak başvuru tarihleri içinde teslim edilmesi gerekir. Eksik Belgeli Başvurular Değerlendirmeye Alınmayacaktır.