Tıp Fakültesi Dönem 1 ve Dönem 2 Kurul 3. Programları Yayınlanmıştır.

Tıp Fakültesi Dönem 1 ve Dönem 2 Kurul 3. Programları Yayınlanmıştır.

Ders programları  sayfası:

http://tip.idu.edu.tr/Fakulte/Dersprogram