İzmir Demokrasi Üniversitesi Rektörlüğü Sürekli İşçi Alım İlanı (Noter Kura Çekimi Sonuçları)

Üniv.ersitemiz Birimlerinde, giderleri Özel Bütçe gelirinden karşılanmak üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4 üncü maddesinin (D) fıkrası hükümleri gereğince 4857 sayılı İş Kanununa tabi Sürekli İşçi olarak istihdam edilmek üzere 09/08/2009 tarih, 27314 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik uyarınca 23/09/2019 tarihli ve 30897 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ilanımıza İŞKUR üzerinden başvuru yapan adayların kura çekimi T.C. İzmir 2. Noterliği tarafından 04/10/2019 Cuma günü Üniversitemiz Konferans Salonunda tamamlanmıştır. Kura sonucu belirlenen “Asil” ve “Yedek” aday listeleri aşağıdadır.

4 Adet Temizlik Görevlisi Kura Sonucu Asil ve Yedek Listesi İçin Tıklayınız

8 Adet Güvenlik Görevlisi Kura Sonucu Asil ve Yedek Listesi İçin Tıklayınız


KURA ÇEKİMİ VE SÖZLÜ SINAV TAKVİMİ

Kura Sonucu Asil Adaylardan Belge İsteme

Belge Teslim Birimi

İzmir Demokrasi Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı

Belge Teslim Başlangıç Tarihi

07.10.2019

Belge Teslim Bitiş Tarihi

09.10.2019 (Mesai bitimine kadar)

Sözlü Sınav Bilgileri

Sözlü Sınav Yeri

İzmir Demokrasi Üniversitesi Rektörlüğü

Sözlü Sınav Tarihi ve Saati

(Güvenlik Görevlisi)

14.10.2019 / Saat: 13.30

Sözlü Sınav Tarihi ve Saati

(Temizlik Görevlisi)

15.10.2019 / Saat: 13.30

Sözlü Sınav

-Tüm adayların Saat: 13.00’da sözlü sınav yerinde hazır bulunmaları gerekmektedir.

-Adaylar, sınav salonuna nüfus cüzdanı veya T.C. kimlik kartı kontrol edilerek alınacaklardır.  • Belgeleri belirtilen tarih aralığında teslim etmeyen ya da eksik veya yanlış beyanda bulunan “Asil” adaylar sözlü sınava girme hakkını kaybedeceklerdir.
  • 09.10.2019 Çarşamba günü mesai bitimine kadar belgelerini teslim etmeyen ya da eksik veya yanlış beyanda bulunan “Asil” aday bulunması halinde, yerine sözlü sınava çağırılacak olan ve belge teslim etmesi istenecek olan “Yedek” adaylar Üniversitemiz web sayfasında ayrıca ilan edilecektir.
  • Bu duyuru tebliğ mahiyetinde olup ilgililere ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

 

 

SÖZLÜ SINAVA KATILACAK “ASİL” ADAYLARDAN İSTENECEK BELGELER

GÜVENLİK GÖREVLİSİ KADROSU İÇİN İSTENEN BELGELER

 

 

Dilekçe   (Başvuru Dilekçesi İçin Tıklayınız)

 

(Dilekçe ekinde aşağıdaki belgelerin sıralı bir biçimde teslim edilmesi gerekmektedir.)

 

3 Adet Vesikalık Fotoğraf

Nüfus cüzdanı fotokopisi

 

Diploma/Mezuniyet belgesi

 

(Aslı görülüp fotokopisi alınacaktır. E-devlet çıktısı da kabul edilecektir.)

 

 

Adli Sicil Kaydı

 

(Kamu kurumuna verilmek üzere Cumhuriyet Savcılığı ya da adayın e-devlet sayfasından evrak teslim tarihinden en fazla 1 ay önce alınmış olmalıdır.)

 

 

SGK Hizmet Dökümü

(E-devlet çıktısı da kabul edilecektir. Meslek kodunu ihtiva eden hizmet dökümü olmalıdır.)

 

İş deneyimini gösterir belge/belgeler

(Daha önce çalıştığı işyeri/işyerlerinden alınmış imzalı ve kaşeli belge/belgeler)

 

 

Askerlik terhis/tecil/muaf belgesi

 

(Erkek adaylar için)

 

İkametgah

 

2 adet Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu

 

(Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu İçin Tıklayınız)

 

(Bilgisayarda doldurulup, ıslak imzalı ve fotoğraflı olarak teslim edilecek)

 

Özel Güvenlik Temel Eğitim Belgesi/Özel Güvenlik Kimlik Kartı (silahsız)

(5188 sayılı Kanun gereği yükseköğretim kurumlarının güvenlikle ilgili fakülte ve meslek yüksekokullarından mezun olanlar ile fakülte veya meslek yüksek okullarının güvenlikle ilgili bölümlerinden mezun olanlardan özel güvenlik temel eğitim belgesi şartı aranmaz.)

 

 

TEMİZLİK GÖREVLİSİ KADROSU İÇİN İSTENEN BELGELER


 

Dilekçe   (Başvuru Dilekçesi İçin Tıklayınız)

 

(Dilekçe ekinde aşağıdaki belgelerin sıralı bir biçimde teslim edilmesi gerekmektedir.)

 

3 Adet Vesikalık Fotoğraf

Nüfus cüzdanı fotokopisi

 

Diploma/Mezuniyet belgesi

 

(Aslı görülüp fotokopisi alınacaktır. E-devlet çıktısı da kabul edilecektir.)

 

 

Adli Sicil Kaydı

 

(Kamu kurumuna verilmek üzere Cumhuriyet Savcılığı ya da adayın e-devlet sayfasından evrak teslim tarihinden en fazla 1 ay önce alınmış olmalıdır.)

 

 

Askerlik terhis/tecil/muaf belgesi

 

(Erkek adaylar için)

 

İkametgah

 

2 adet Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu

 

(Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu İçin Tıklayınız)

 

(Bilgisayarda doldurulup, ıslak imzalı ve fotoğraflı olarak teslim edilecek)