İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ SÜREKLİ İŞÇİ ALIM İLANI (İŞKUR ÜZERİNDEN BAŞVURU YAPAN VE KURA ÇEKİMİNE ESAS İSİM LİSTESİ)

Üniversitemiz Birimlerinde, giderleri Özel Bütçe gelirinden karşılanmak üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4 üncü maddesinin (D) fıkrası hükümleri gereğince 4857 sayılı İş Kanununa tabi Sürekli İşçi olarak istihdam edilmek üzere 09/08/2009 tarih, 27314 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik uyarınca 23/09/2019 tarihli ve 30897 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ilanımıza İŞKUR üzerinden başvuru yapıp nihai listelere girmeye hak kazanan kişileri gösteren unvanlar ve isim listeleri aşağıdadır.

 

4 Adet Temizlik Görevlisi Alımı Başvuru Listesi İçin Tıklayınız

8 Adet Güvenlik Görevlisi Alımı Başvuru Listesi İçin Tıklayınız

 

 

  • Bu duyuru tebliğ mahiyetinde olup ilgililere ayrıca tebligat yapılmayacaktır.